Duktus glandula bulboüretralis nedir, Duktus glandula bulboüretralis ne demek

Duktus glandula bulboüretralis; Anatomi, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

GI. bulbourethralis'in akıtıcı kanalı.

Duktus glandula bulboüretralis tanımı, anlamı

Duktus : Kanal, yol, boru

Glandula : Bez.

Glandula bulboüretralis : Bulboüretral bez.

Kanal : Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açılmış su yolu. Telefon, telgraf, radyo, televizyon vb. araçlarla iletişimi sağlayan yol, hat. Tahtanın liflerine dik yönde açılan kırlangıç kuyruğu biçimli girinti. İki kıyı arasındaki dar ve derin deniz. İçinden damar, sinir veya bir sıvı geçen yol.

Kana : Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler.

Akıt : Sidik. Çoğu kaynatmak suretiyle akideleşmiş şeker, pekmez, koyu pekmez. Salça. [Bakınız: akıda]. Taş kemer, kubbemsi taş tavan: Tavanları akıt evler soğuk olur.

: Be...' Hey...' gibi çağırma, seslenme ünlemi (kadınlar için kullanılır): Gı Ayşe buraya gel. Deve, keçi, koyun ve benzerleri Hayvanların pisliği. Kız.

Diğer dillerde Duktus glandula bulboüretralis anlamı nedir?

İngilizce'de Duktus glandula bulboüretralis ne demek ? : ductus glandulae bulbourethralis