Durupınar nedir, Durupınar ne demek

Durupınar; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir.

Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı:

Ankara şehri, Yenice bucağına bağlı bir yer.

Elâzığ kenti, Hankendi nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Kastamonu kenti, İnebolu ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Zonguldak ili, Eğerci nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

Durupınar tanımı, anlamı

Duru : Bulanıklığı olmayan, temiz, berrak. Pürüzsüz (ten). Arınmış, karışık olmayan (dil, üslup vb.)

Pınar : Yerden kaynayarak çıkan su, kaynak. Bu suyun çıktığı yer, kaynak, memba. Çeşme.

Kastamonu : Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Zonguldak : Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

Hankendi : Elâzığ şehri, Hankendi nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Yerleşim : Yerleşme, iskân.

İnebolu : Kastamonu iline bağlı ilçelerden biri.

Nahiye : Bucak. Bölge.

Merkez : Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. Biçim, tarz. Bir işin öğretildiği yer. Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası. Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek. Belirli bir yerin ortası. Polis karakolu. Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer.

Elazığ : Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri.

 

Ankara : Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri, Türkiye'nin başkenti.

Eğerci : Hatay şehri, Yayladağı belediyesi, merkez bucağına bağlı bir yer. Sivas şehrinde, Gemerek ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Zonguldak kenti, Eğerci nahiyesine bağlı bir yer.

Yenice : Oldukça yeni. (yeni'ce) Yakın günlerde. Çanakkale iline bağlı ilçelerden biri. Karabük iline bağlı ilçelerden biri.

Bağlı : Bir bağ ile tutturulmuş olan. Gerçekleşmesi bir şartı gerektiren, vabeste. Kapatılmış olan, kapalı. Halk inanışına göre, büyü etkisiyle cinsel güçten yoksun edilmiş (erkek). Bir kimseye, bir düşünceye, bir hatıraya saygı, aşk vb. duygularla bağlanan, sadık, tutkun. Bir kuruluşun yetkisi altında bulunan. Sınırlanmış, sınırlı.

Bölge : Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye.

Merk : Evlek. Yara ya da çıban yangısı. Bir kabın, borunun içindeki tortu, pas. Tarla içindeki her bir bölüm (Erzincan Merkez).

 

Kent : Şehir. Site.

Eğer : Şart anlamını güçlendirmek için şartlı cümlelerin başına getirilen kelime, şayet.

Buca : İzmir iline bağlı ilçelerden biri.

Yeni : Kullanılmamış veya az kullanılmış olan, eski karşıtı. Tanınmayan, bilinmeyen. O güne kadar söylenmemiş, görülmemiş, gösterilmemiş, düşünülmemiş olan. Biraz önce, çok zaman geçmeden. Daha öncekilerden farklı olan. Eskisinin yerine gelen. En son edinilen. İşe henüz başlamış. Oluş veya çıkışından beri çok zaman geçmemiş olan.

Diğer dillerde Durumun denetlenmesi anlamı nedir?

İngilizce'de Durumun denetlenmesi ne demek ? : situational control