Duyarlı nedir, Duyarlı ne demek

Duyarlı; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, duygun, hassas

"Duyarlı" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Ordu yürürse sayısını, sırasını seçecek kadar duyarlı kulakları vardı." - N. Araz

Veterinerlik alanındaki anlamları:

İlaçların etkilerine duyarlı mikroorganizma.

Hassas, duygu alıcı, hissedilir, sensibl.

Çevresindeki hastalık etkenlerinden kolaylıkla etkilenen birey.

İngilizce'de Duyarlı ne demek? Duyarlı ingilizcesi nedir?:

susceptible

Duyarlı anlamı, tanımı:

Duyar : Duygulu. Beden üzerinde uyarıldığında hızlı ve güçlü tepkilere yol açan.

Duyarlık : Duyarlılık. Bir duyar katın ışıktan etkilenme yeteneği. Zayıf bir etkiye karşı, tepki gösterebilme yeteneği.

Duyarlıklı : Duyarlığı olan, hassasiyetli.

Duyarlılık : Duyarlı olma durumu, duygunluk, duyarlık, hassaslık.

Aşırı duyarlık : Organizmaya giren yabancı bir madde yüzünden canlı varlıklarda oluşan aşırı tepki, anafilaksi.

Etken : Bir madde üzerinde belli bir değişiklik yapan şey, müessir. Doğrudan doğruya öznenin yaptığı işi anlatan, öznesi belli olan fiil, etken fiil, aktif, aktif fiil, malum, edilgen karşıtı. Etki eden şey, faktör.

Duygun : Duyarlı.

Hassas : Yapımı ve bakımı özen isteyen, aksamadan çok doğru çalışan, kesin ölçüler gerektiren işlerde kullanılan (alet). En küçük değerleri, incelikleri dahi algılayabilen. Duyum ve duyguları algılayan. Duyarlı. Çabuk etkilenen.

 

Duyarlı bölge : Özel bir tüzel korumaya konu yapılmamakla birlikte, doğal güzellikleri ve görünüm nitelikleri nedeniyle, yapı oluru verilmesi sırasında, yapım ve kültür örgütlerince, olur vermenin doğuracağı sonuçlara özel bir ilgi gösterilmesi gereken kent kesimleri.

Duyarlı dönem : Embriyonun dış etkenlere en duyarlı olduğu dönem. Embriyo bu dönemde zararlı etkenlerle karşılaşırsa yapısının bozulmasına ve çeşitli malformasyonlara uğramasına neden olur.

Duyarlı hacim : Işınım ölçümünde kullanılan, ışınıma duyarlı biyolojik organ parçası.

Duyarlı piyasa : İyi ya da kötü haberlerin büyük ölçüde tepkiye yol açarak fiyatları dalgalandırdığı piyasa.

Duyarlık aygıtları : Bilgi erişim dizgelerinde, dizgenin anma-duyarlık dengesini duyarlığı artırıcı yönde geliştirmek amacıyla kullanılan birleşik terimlerin denetimi, bağların kullanımı, görev ve rollerin denetimi, terim ağırlıklama gibi tekniklerin uygulanmasına ilişkin tasarım öğeleri.

Duyarlık fonksiyonu : Alıcılarda duyarlığın çeşitli dalga boylarına bağlı olarak değişimi.

 

Duyarlık sonu : Herhangi bir duyu örgeninin algılayabildiği en güçlü duyum.

Duyarlık testi : Hastalıkların tedavisinde ilaçların kullanımdan dolayı hastanın kan veya diğer vücut sıvılarından veya salgı ve atıklarından ve gereken durumlarda, dokularından izole edilen ve vücut dışında üretilen etkenlerin hangi konsantrasyonlarda hangi ilaçlara duyarlı olduğunu saptamak için yapılan testler.

Duyarlık verileri : (Deneysel tasarım) Çeşitli uyarım düzeylerinde ölçülmüş tepkilere duyarlı ola veriler.

Duyarlıklı soru : Yanıtlayıcıyı tedirgin edip ürkütebilecek kişisel ve özel soru.

Duyarlı ile ilgili Cümleler

 • İnsanlar duyarlı yaratıklardır.
 • Hayvanlara saygı gösterelim çünkü onlar duyarlı varlıklardır.
 • Kadınlar duyarlıdır.
 • Duyarlı güzelimize ne oldu, dağlarda ovalarda, yaylalarda mutlu mu?
 • Ben laktoza duyarlıyım.
 • Cinsel organlar, diğer çoğu organdan daha duyarlıdırlar.
 • Sen gürültüye çok duyarlısın.
 • Ali çok duyarlıydı.
 • Duyarlı ol!

Diğer dillerde Duyarlı anlamı nedir?

İngilizce'de Duyarlı ne demek? : adj. sensitive, hypersensitive, tender, feeling, emotional, capable, sensible, delicate, impressible, impressionable, liable, reactive, recipient, responsive, sentient, susceptible, susceptive, thin skinned

Fransızca'da Duyarlı : fin/e

Almanca'da Duyarlı : adj. sensibel, weich

Rusça'da Duyarlı : adj. чувствительный, чуткий