Duyarlılık nedir, Duyarlılık ne demek

  • Duyarlı olma durumu, duygunluk, duyarlık, hassaslık

Biyoloji'deki anlamı:

Duyu alabilme ve uyartılara cevap verebilme yeteneği.

Kimya'daki anlamı:

1.Bir cihazın veya yöntemin duyarlık derecesi. 2.Bir fotoğrafik plakanın ışıktan etkilenme hızı. 3.Mekanik şokla patlama özelliği.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Duyu alabilme ve uyartılara cevap verebilme yeteneği, hassasiyet.

İngilizce'de Duyarlılık ne demek? Duyarlılık ingilizcesi nedir?:

sensibility, precision, sensitiveness, sensitivity

Duyarlılık hakkında bilgiler

Duyarlılık veya sensitivite biyoistatistikte kullanılan bir terim; bir testin, hastalar içinden gerçek hastaları ayırma yeteneğini gösterir.

Bir testin duyarlılığın %100 olması, o testin tüm hastaları doğru olarak tanımlayabildiğini gösterir. Bu nedenle eğer bir test tarama amacı ile kullanılıyorsa duyarlılığı yüksek (yanlış negatiflik oranı düşük) olmalıdır.

Duyarlılık kısaca anlamı, tanımı:

Duyarlı : Dış etkenlere karşı duyarlığı olan, duygun, hassas.

Duyar : Beden üzerinde uyarıldığında hızlı ve güçlü tepkilere yol açan. Duygulu.

Durum : Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri. Duruş biçimi, konum, tavır. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl.

 

Duygunluk : Duyarlılık.

Duyarlık : Zayıf bir etkiye karşı, tepki gösterebilme yeteneği. Bir duyar katın ışıktan etkilenme yeteneği. Duyarlılık.

Hassaslık : Duyarlılık.

Terim : Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah.

Testi : Geniş gövdeli, dar boğazlı, emzikli veya emziksiz olabilen, toprak, cam, metal vb. maddelerden yapılmış olan su kabı. Bu kabın alabileceği miktarda olan.

Hasta : Aşırı düşkün, tutkun. Hastalık, kaza veya yaralanma dolayısıyla fizik veya ruh sağlığı bozulmuş ve tedavi edilmesi gereken kimse, rahatsız. Parasız, züğürt. Zihinsel yetenekleri bozulmuş olan.

Duyarlılık çözümlemesi : Değişkenlerde veya varsayımlarda ortaya çıkacak değişmelerin modelin sonuçları üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik çözümleme tekniği.

Diğer dillerde Duyarlılık anlamı nedir?

İngilizce'de Duyarlılık ne demek? : n. sensitivity, sensitiveness, delicacy, sentimentality, emotionality, sensibility, sentience, sentiment, susceptibility, touch

Almanca'da Duyarlılık : Einfühlungsvermögen