Eğitmek nedir, Eğitmek ne demek

  • Birinin akla uygun, fiziksel ve moral gelişmesi üzerine etki yaparak çeşitli davranış yatkınlıkları, bilgi ve görgü aşılayarak önceden tespit edilmiş amaçlara göre onun belirli bir yönde gelişmesini sağlamak, terbiye etmek.
  • Belli bir konuda yetiştirme
  • Hayvanı istenilen davranışları yapabilecek biçimde yetiştirmek.

"Eğitmek" ile ilgili cümleler

  • "Çocukları eğitmek."

Yerel Türkçe anlamı:

Götürmek.

Eğitmek anlamı, tanımı:

Eğitme : Eğitmek işi, terbiye etme, oryantasyon.

Uygun : Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Orantılı, oranlı. Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip.

Fiziksel : Fizikle ilgili olan. Genel olarak doğaya, maddeye, nesnelere ilişkin olan, fiziki.

Moral : Bir insanın ruhsal gücü, manevi güç, maneviyat.

Gelişme : Yazılarda giriş bölümlerinden sonra konunun türlü yönlerden açılıp genişlediği, zenginleştiği, olgunlaştığı bölüm. Olan biten şey. Gelişmek işi, inkişaf, neşvünema, tekâmül, evolüsyon.

Etki : Bir kimse üzerinde bırakılan izlenim. Bir kimse veya nesnenin başka bir kişi veya şey üzerindeki gücü, tesir. Bir etken veya bir sebebin sonucu, yardım.

Davranış : Organizmanın uyaranlar karşısındaki tepkilerinin bütünü. Davranma işi, tutum, davranım, muamele, hareket. Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

 

Yatkınlık : Alışkanlıktan doğan yeti, meleke, mümarese. Yatkın olma durumu.

Belli : Bilinmedik bir yanı olmayan, malum. Belirli, muayyen. Beli olan. Gizli olmayan, ortada olan, anlaşılan, bedihi, zahir, aşikâr.

Bir : Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Beraber. Bu sayı kadar olan. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Sayıların ilki. Aynı, benzer. Sadece. Ancak, yalnız. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Eş, aynı, bir boyda.

Yetiştirme : Birinin koruyuculuğunda yetişen kimse. Yetiştirmek işi.

Eğitmek ile ilgili Cümleler

  • Köpekleri eğitmek kolay değil.
  • O, çocuklarını eğitmek için saçını süpürge etti.
  • Merkezin hedefi, diğer ülkelerden gelen gençleri belli bir zaman aralığında eğitmek olmalıdır.

Diğer dillerde Eğitmek anlamı nedir?

İngilizce'de Eğitmek ne demek? : v. educate, teach, train, coach, condition, handle, school

Fransızca'da Eğitmek : éduquer, exercer, former, (hayvan

Almanca'da Eğitmek : v. abrichten, aufziehen, bilden, erziehen, heranziehen, läutern, zähmen

Rusça'da Eğitmek : v. воспитывать, обучать, готовить, подготавливать, дрессировать, воспитать, обучить, подготовить, выдрессировать