Eğitsel film nedir, Eğitsel film ne demek

  • Eğitici film

Eğitsel film anlamı, kısaca tanımı:

Eğitsel : Eğitimsel, terbiyevi.

Film : Bir oyunun bütününü taşıyan şerit veya şeritlerin bütünü. Fotoğrafçılıkta, radyografide ve sinemacılıkta resim çekmek için kullanılan, selülozdan, saydam, bükülebilir şerit. Sinemalarda gösterilen eser. Camlara yapıştırılarak içerinin görünmesini engelleyen bir tür ince yaprak.

Eğitici : Eğitimi sağlayan, eğitmeye elverişli veya eğiten değerleri bulunan. Genellikle çocuk eğitimi ile uğraşan kimse.

Eğitici film : Öğretime destek olmak amacıyla hazırlanmış belli konularda bilgi içeren film türü, eğitsel film.