Eğlence nedir, Eğlence ne demek

"Eğlence" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Eli pek açık ve eğlenceye biraz fazla düşkündü." - S. Ali
 • "Karıma göre en güzel eğlence kırda yayan gezmek, kırların havasından istifade etmektir." - Ö. Seyfettin

Gezilecek görülecek bir yer, şehir olarak tanımı:

Adana şehri, Çatalan nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi. Sinop şehrinde, Boyabat ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri. Mardin ilinde, Midyat belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir bölge. Yozgat şehrinde, Yenipazar nahiyesine bağlı bir bölge. Uşak şehri, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir bölge.

Eğlence hakkında bilgiler

Eğlence, insanların boş vakitlerini keyifli şekilde geçirmek için yaptığı çeşitli faaliyetler. Eğlenceli yapımları üreten ekonomik sektöre ise eğlence sektörü denir. Bir komedi filmi, spor karşılaşması veya pornografi eğlence sektörü ürünlerine örnek olabilir. Bir filmin veya görselin eğlenceli yapım olabilmesi için ön koşul yapımın bireyler tarafından eğlendirici olarak görülebilmesidir.

Oyunun oyalayıcı ve gevşetici özellikleri vardır. Oyun toplu veya kişisel olarak oynanabilir. Bunun yanında oyun etkinliklerinde bulunanlarda izlenebilir. Futbol ve basketbol gibi kitlesel oyunlar buna örnektir. Oyun ana olarak uzmansal ve özel ilgili olarak ikiye ayrılır. Uzmansal oyunlar parasal kaygı güder ve genellikle büyük izleyici kitleleri karşısında oynanır, özel ilgili oyunlarsa daha çok kişiseldir ve oynayana büyük bir toplumsal merak uyandırmaz.

 

Özel ilgili oyunların en önemli dallarından biri de çocuk oyunlarıdır. Çocuk oyunları yaşamlarının ilk yıllarını geçiren küçük bireylerin deneyim kazanmalarını sağladığı için önemlidir. Bunun içindir ki bu konuda özellikle Uzak Doğu ülkeleri oyuncak üreten türlü yatırımlar yapmıştır.

Okumak en öz ve en eski eğlendirişlerden biridir. Neredeyse tüm ülkeler bireylerine okuma olanağını sağlar. Yazın, insalara seslenir ve bunu yaparken kitap, dergi ve gazete gibi araçları kullanır. Sözlü yazın dönemlerini saymazsak, ilk yazınsal eserlerin Sümerlerle başladığı düşünülmektedir. Sümerlerden beri süregelen yazın, günümüzde de iletişimin ve bilgi alışverişinin belkemiğini oluşturmaktadır. Bundan dolayın eğlendiriş olarak okuma gereçleri, hem kullanışlığıyla hem de içsel anlatımlarıyla var olmuştur.

Eğlence ile ilgili Cümleler

 • Seninle Türkçe öğrenmek eğlencelidir.
 • Rahatla. Flört etmek eğlenceli olmalı.
 • Bu yıl eğlenceli.
 • Bu, okumaktan çok daha eğlenceli.
 • Eğlence parkında kendi kendine ağlayan bir erkek çocuk buldu, ve onunla kibarca konuştu. "Hey, evlat, Sorun nedir? Kayboldun mu? Seni kayıp çocuklar bölümüne götürmemi ister misin?"
 • Hasan'ın odasında bir sürü stereo eğlence ekipmanı vardı.
 • Eğlence bittiğinde işe geri döneceğiz.
 • Eğlence için hâlâ çok zamanım var.
 • Eğlence bir hafta sonraya ertelendi.
 • Eğlence başlasın.
 • Eğlence ve oyunlar bitti.
 • Eğlence uyuşturucu kullanımı birçok şehir efsanelerine ilham veriyor.
 • Cümleleri çevirmek eğlenceli.
 • Bu öğleden sonra seninle video oyunları oynamak eğlenceliydi.
 

Eğlence anlamı, kısaca tanımı:

Vakit : Geçim, para bakımından elverişli durum. Çağ. Zaman. Zaman anlatan kelimelere belirtilen durumunda geldiğinde "iken" anlamı veren bir söz. Bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış saatler. Belirlenmiş olan zaman.

Gönül eğlencesi : İnsanı oyalayıp hoşça vakit geçirten şey veya kimse.

Kır eğlencesi : Kırda yapılmış olan eğlence.

Eğlenceli : Eğlendiren, hoşa giden.

Eğlencelik : Şekerleme, badem, fıstık, kabak çekirdeği vb. şeyler.

Eğlencesiz : Eğlence olmaksızın. Eğlencesi olmayan.

Eğlenme : Oyalanma. Alay etme. Neşeli, hoşça vakit geçirme. Eğlenmek işi.

Sefahat : Eğlence. Zevk ve eğlenceye düşkünlük, uçarılık.

Neşe : Mutlu olmaktan doğan ve dışa vurulan sevinç, şetaret. Hafif sarhoşluk, çakırkeyif olma.

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

İnsan : Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Âdemoğlu, âdem evladı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

Keyifli : Keyfi yerinde, neşeli.

Şekil : Bir konuyu açıklamaya yarayan resim veya çizim. Toplumsal bir bütünün kuruluş biçimi. Bir kavramın, düşüncenin, olayın veya işin değişik oluş biçimi. Biçim. Anlatım biçimi. Biçim. Bazı matematiksel varlıkların gösterilmesine yarayan resim. Davranış biçimi, tutum, yol, tarz.

Eğlence izlencesi : İzleyicileri eğlendirmek amacını güden, hafif müzik, dans, kısa oyun, yarışma gibi çeşitli gösterilerden oluşan izlence.

Eğlence resmi : Çeşitli ülkelerde tiyatro, konser, sirk, varyete, vb. gösterilerden, bu arada sinemalardan belediyelerce alınan resim. (Türkiye'de 1.7.1948 gün, 5237 sayılı Belediye Gelirleri Yasasına göre "gayrısafi hasılat"tan yerli filmlerde % 25'e, yabancı filmlerde % 70'e kadar eğlence resmi alınır).

Eğlence yeri : Yalnızca eğlendirmeye ve dinlendirmeye yönelik, ezgilerin dansların, skeçlerin ve beceri gösterilerinin gerçekleştirildiği yer ya da salon.

Diğer dillerde Eğlence anlamı nedir?

İngilizce'de Eğlence ne demek? : adj. recreational

n. diversion, high jinks, distraction, amusement, play, plaything, bash, beano, blow out, carnival, conviviality, entertainment, festivity, fete, frolic, fun, gag, gaiety, jamboree, jollification, jolliness, jollity, merriment, merrymaking, party

Fransızca'da Eğlence : amusement [le], divertissement [le], agrément [le], dérivatif [le], distraction [la], partie [la], plaisir [le], récréation [la], réjouissances [la], rigolade [la]

Almanca'da Eğlence : n. Belustigung, Ergötzen, Jokus, Kurzweil, Lustbarkeit, Spielerei, Unterhaltung, Vergnügung

Rusça'da Eğlence : n. развлечение (N), пирушка (F), вечеринка (F), веселье (N), забава (F), потеха (F), утеха (F)

adj. развлекательный