Eş cinsel nedir, Eş cinsel ne demek

  • Duygusal veya cinsel olarak kendi cinsine ilgi duyan kimse, homoseksüel

Eş cinsel hakkında bilgiler

Eşcinsellik, aynı cins veya cinsiyetteki insanlar arasındaki, cinsel çekim ya da cinsel davranıştır. Eşcinsellik, bir yönelim olarak “kişiyi ağırlıklı olarak ya da tümüyle kendisiyle aynı cinsiyette olan kişilere karşı romantik ya da cinsel çekim yaşamaya yönlendiren kalıcı kişisel nitelik” olarak ifade edilir.

Eşcinsellik birçok dinde olduğu gibi, İslam dininde de yasaklananan ve haram davranışlar sınıfına giren bir olgudur. Lut peygamberin kavmi, kendisine tabi olanlar dışında, geri kalanların eşcinsel davranışları dolayısıyla Allah'ın gazabına uğramışlardır. Bu olay Kuran ayetleri ile sabittir. Yine Kuran ayetlerine göre, eşcinsellere hoşgörü yoktur. Çünkü yapılan davranış, Allah katında çok yanlış bir fiil sayılmaktadır. Araf Suresi, 81. ayette; "Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz, ölçüyü aşan (azgın) bir kavimsiniz." şeklinde bir tepki ortaya koyuluyor ve bu ifadeler direkt olarak o zamanın eşcinsellerine karşı söyleniyor. Tabi bu durum, eşcinsellere görüldüğü yerde şiddet uygulanması veya öldürülmesi anlamına gelmemektedir. Yine Kuran ayetlerine göre her birey kendi inancında özgürdür. Burada anlatılmak istenen şey, homoseksüelliğin iğrenç bir fiil olduğunun rahatça söylenebilmesi ve bunun dinde yerinin olmadığıdır.

 

Eş cinsel kısaca anlamı, tanımı:

Cinsel : Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.

Cins : Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. Tür, çeşit. Garip, tuhaf. Soy, kök, asıl.

Eş cinsellik : Kendi cinsinden kimselerle cinsel ilişkide bulunma durumu, homoseksüellik.

Duygusal : Duygularla ilgili, duygulara dayanan, hissî. Duygunun ağır bastığı, duygunun aşırı etkilediği (eser veya insan).

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Homoseksüel : Eş cinsel.

Aynı : Aralarında ayrım olmayan. Benzer. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Başkası değil, yine o.

Cinsiyet : Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği, eşey, cinslik, seks.

İnsan : Âdemoğlu, âdem evladı. Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse).

Romantik : Romantizm ile ilgili. Romantizm akımından olan yazar. Davranışlarında duygu ve coşkunun aşırı ölçüde etkisi bulunan.