Eşcinsellik nedir, Eşcinsellik ne demek

Eşcinsellik; Psikoloji, Veteriner alanlarında kullanılan bir kelimedir.

Psikoloji'deki anlamı:

Aynı cinsin bireyleri arasında kurulan cinsel nitelikteki duygusal ya da bedensel bağlılık.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Aynı cinsiyetteki bireylere karşı cinsel ilgi duymayla belirgin cinsel sapıklık, homoseksüelite.

Eşcinsellik anlamı, tanımı

Eşcinsel : Kendi cinsinden olan kişiler yoluyla cinsel duygu ve dileklerini doyurma eğilimi gösteren (kişi). Aynı cinsiyetle ilgili olan. Aynı cinsiyetteki kimseye karşı cinsel ilgi duyan kişi, homoseksüel

Cinsel sapıklık : Cinsel sapık olma durumu.

Homoseksüelite : Eşcinsellik.

Cinsel sapık : Cinsellik açısından aykırı eğilimleri olan kimse.

Homoseksüel : Eş cinsel.

Cinsel ilgi : Cinslik örgenlerine ve cinsel ilişkilere karşı gösterilen ilgi. Bir cinsin öteki cinse karşı gösterdiği ilgi.

Cinsiyet : Bireye, üreme işinde ayrı bir rol veren ve erkekle dişiyi ayırt ettiren yaradılış özelliği, eşey, cinslik, seks.

Bağlılık : Bağlı olma durumu, merbutiyet. Bağlılaşım. Birine karşı, sevgi, saygı ile yakınlık duyma ve gösterme, sadakat.

Belirgin : Belirmiş durumda olan, göze çarpan, besbelli, açık, bariz, sarih. Açık bir biçimde.

Bedensel : Bedenle ilgili, bedenî.

Sapıklık : Sapık olma durumu. Sapıkça davranış.

 

Duygusal : Duygularla ilgili, duygulara dayanan, hissî. Duygunun ağır bastığı, duygunun aşırı etkilediği (eser veya insan).

Nitelik : Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite.

Cinsel : Cinsiyetle ilgili, cinsî, eşeysel, seksüel.

Ya da : Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirten bir söz.

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

Sapık : Tavır ve davranışları normal olmayan veya geleneklerden, törelerden ayrılan, anormal (kimse), gayritabii, anormal. Delice davranışları olan, meczup.

Kurul : Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble.

Duyma : Duymak işi.

Beden : Canlı varlıkların maddi bölümü, vücut. Giysilerde ölçü. Vücudun, baş, kol ve bacak dışında kalan bölümü, gövde. Kale duvarı.

Diğer dillerde Eşcinsellik anlamı nedir?

İngilizce'de Eşcinsellik ne demek ? : homosexuality