Eşdeğer gram nedir, Eşdeğer gram ne demek

Eşdeğer gram; Kimya, Veteriner alanlarında kullanılan bir terimdir.

Kimya'da terim anlamı:

Gram cinsinden bir maddenin eşdeğer kütlesi.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Belirli bir hacimde (genellikle 1000ml) bulunan madde miktarının atom veya molekül ağırlığına bölünmesiyle elde edilen değer, ekivalan değeri. Çok değerli iyonlarda ayrıca, madde miktarı değerlikle çarpılmalıdır.

Kimya'da terim anlamı:

Bir öğenin 1 atom-gram (1,008 g.) hidrojenle ya da yarım atom-gram (8,000 g.) oksijenle birleşebilecek niceliği.

Eşdeğer gram kısaca anlamı, tanımı

Eşde : İşte

Eşdeğer : Değerleri ya da işlevleri özdeş olan niceliklerin özelliği.

Gram : Kilogramın binde biri değerindeki ağırlık ölçüsü birimi.

Eşdeğer gramsayısı : Belli bir miktar maddede bulunan eşdeğer gram madde.

Molekül ağırlığı : Molekülü oluşturan tüm atomların ağırlıkları toplamını gösteren bağıl sayı. (Molekül kütlesi ya da molekül tartısı da denir.). Bir moleküldeki atomların ağırlıklarının toplamı.

Ekivalan değeri : Eşdeğer gram.

Eşdeğer kütle : Kütleyi, kimyasal terimler cinsinden ifade etmek için kullanılan özel bir terim; mol kütlesine benzer fakat ondan farklıdır. Tanımın sonucu olarak, aralarındaki reaksiyonun stokiyometrisi 1:1 olmasa bile bir analitin bir eşdeğeri, bir reaktifin bir eşdeğeri ile reaksiyona girer. Mol kütlesinin tesir değerine bölünmesi sonucu bulunan değer.

 

Hidrojen : Oksijenle birleşerek suyu oluşturan, atom numarası 1, rengi, kokusu ve tadı olmayan bir gaz, müvellidülma (simgesi H).

Değerlik : Bir öğeciğin ya da bir kökçenin öteki öğeciklerle ya da kökçelerle belirli oranlarda birleşebilirliği. Verilen bir öğeciğin ya da kökçenin hidrojen öğeciği ile birleşme oranını gösteren sayı. Bir atom ya da atom kümesinin, hidrojen atomu ya da eşdeğeriyle birleşebilmesine göre ölçülen kimyasal bağ yapabilme sığası. [Bakınız: yükseltgenme sayısı].

Çarpılma : Çarpılmak işi.

Oksijen : Atom numarası 8, atom ağırlığı 16 olan, hidrojenle birleşerek suyu oluşturan, rengi, kokusu ve tadı olmayan, havada beşte bir oranında bulunan bir gaz, müvellidülhumuza (simgesi O).

Molekül : Element veya bileşikleri oluşturan ve onların özgül niteliklerini gösteren en küçük birim, madde. Bir bütünün en küçük parçası. Fiziksel kimyada bir veya birkaç atomun birleşmesinden oluşan, birkaç çekirdek veya elektronlu yapı.

Değerli : Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli, kıymettar.

Belirli : Açık ve kesin olarak sınırlanmış veya kararlaştırılmış olan, muayyen.

Bölünme : Bölünmek işi. Hücrelerin, belli bir büyüklüğe ulaştığında eşit bölümlere ayrılıp çoğalması. Yarışta toplu olarak koşarken birbirinden ayrılma.

Ayrıca : Ayrı olarak, başkaca, antrparantez. Bundan başka. Ayrı bir önem verilerek.

Değeri : Kıymet, paha.

Miktar : Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik. Ölçü.

Ya da : Seçeneği, çeşitliliği veya tercihi belirten bir söz.

Diğer dillerde Eşdeğer gram anlamı nedir?

İngilizce'de Eşdeğer gram ne demek ? : gram equivalent, equivalent gram, gram-equivalent