Eşitsizlik nedir, Eşitsizlik ne demek

  • İki veya daha çok şeyin eşit olmaması durumu, müsavatsızlık

"Eşitsizlik" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Köy öğretmeni, köy çocuğunun zekâsını geliştirmeye ehemmiyet vermekle bu eşitsizliği telafi edebilir." - M. Kaplan

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

Hangi yanın daha büyük olduğunu gösteren bağıntı.

Matematik terimi olarak kelime anlamı:

Bir çokluğun bir diğerinden küçük, küçük ya da eşit, büyük, büyük ya da eşit olduğunu bildiren önerme.

Bilimsel terim anlamı:

Birbirine uymama, eşit olmama.

"Daha az (<)", "daha çok (>)", "daha az ya da eşit(<)" ve "daha çok ya da eşit (>)" simgeleriyle ayrılan terimler arasında eşitliğin bulunmadığını gösteren durum. bk. sıralayıcı ölçek.

İngilizce'de Eşitsizlik ne demek? Eşitsizlik ingilizcesi nedir?:

inequality, disparity

Osmanlıca Eşitsizlik ne demek? Eşitsizlik Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

gayr-i müsavat

Eşitsizlik anlamı, tanımı:

Eşit : Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan (kimse). Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şey), müsavi.

Durum : Duruş biçimi, konum, tavır. Ad soyundan kelimelerin birbirleriyle edatlarla ve fiillerle ilişkilerini belirleyen biçim, hâl. Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon. Bireyin toplum içindeki ilişkileriyle belirlenen yeri.

 

Müsavatsızlık : Eşitsizlik.

Eşitsizlik imi : Bir eşitsizliği belirten imlerden biri. Simgeleri : (…)

Eşitsizlikler sistemi : Ortak çözümleri aranan eşitsizlikler kümesi.

Diğer dillerde Eşitsizlik anlamı nedir?

İngilizce'de Eşitsizlik ne demek? : n. inequality, disparity, imparity, unevenness

Fransızca'da Eşitsizlik : inégalité [la]

Almanca'da Eşitsizlik : n. Ungleichheit

Rusça'da Eşitsizlik : n. неравенство (N)