Early purple orchid türkçesi Early purple orchid nedir

  • Pembe renkli çiçekleri olan, toprak altı yumruları toplanıp haşlandıktan sonra kurutularak toz haline getirilip süt ile birlikte içilen, orchidaceae familyasından orchis, ophrys ve dactylorhiza cinsi türlerine verilen ad.
  • Biyoloji alanında kullanılır.
  • Salep.

Early purple orchid ingilizcede ne demek, Early purple orchid nerede nasıl kullanılır?

Early : -in başlarında. Önceki. Erken. Eski. İlk. Erkenden. İlk zamanlarında.

Purple : Kötü. Mora boyamak. Ahlaksız. Kardinallik. Erguvani. Mora benzer. Eflatun. Krala ait. Morumsu. Mora çalan.

Orchid : Orkid. Pembe renkli çiçekleri olan, toprak altı yumruları toplanıp haşlandıktan sonra kurutularak toz haline getirilip süt ile birlikte içilen, orchidaceae familyasından orchis, ophrys ve dactylorhiza cinsi türlerine verilen ad. Orşid. Salep. Florida eyaletinde yerleşim yeri. Mor orkide rengi. Orkide.

İngilizce Early purple orchid Türkçe anlamı, Early purple orchid eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Early purple orchid ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Abramis zone : Akarsuların durgun akan ve abramis türlerinin baskın olduğu bölgesi. Akarsuların durgun akan bölgeleri. Abramis zonu.

Aardvark : Borudişli. Karınca yiyen. Damarlı dişliler (tubulidentata) takımının, yer domuzugiller (orycteropodidae) familyasından, 100 cm kadar uzunlukta, 30 cm kadar kuyruğu olan, afrika'da kazdığı inlerde yaşayan bir tür. Yerdomuzu. Yer domuzu.

 

Orchis : Orşis. Salepolu. Yabani orkide. Orkide. Salepotu. Salep otu.

Acacia : Mimoza. Salkım ağacı. Akasya sakızı. Arap zamkı. Küstüm otugiller (mimosaceae) familyasından, parçalı yapraklı, sarı çiçekli, çanak ve taç yaprakları 4-5 parçalı, park ve bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen, ülkemizde doğal olarak yayılış gösteren çalı ya da ağaç formundaki bitkiler. Akasya.

A protein : Triptofan sentetaz enziminin bir protein alt birimi. laktoz sentetaz enziminin bir parçası. tek iplikli rna fajlarındaki bir protein. olgunlaşma proteini. tütün mozaik virüsünün deneysel olarak meydana getirilen protein kılıfının bir oligomeri. A proteini. Tek iplikli rna fajlarındaki bir protein.

Abiotic environment : Organizmanın topografi, jeoloji, iklim ve inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi. Organizmanın topografi, jeoloji, iklim, inorganik besin maddeleri gibi biyolojik olmayan faktörlerden oluşan çevresi. Abiyotik ortam. Abiyotik çevre. Cansız çevre.

Abiotic factor : Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen, iklim faktörleri, toprağın özellikleri ve suyun kimyasal yapısı gibi faktörler. Abiyotik faktör. Canlı varlıkların hayatlarını önemli derecede etkileyen iklim faktörleri, toprağın özellikleri, suyun kimyasal yapısı gibi faktörler.

 

Aardvarks : Damarlı dişliler. Memeliler (mammalia) sınıfının, damarlı dişliler (tubulidentata) takımından, vücutları aralıklı olarak kıllarla örtülü, parmakları ve kulakları büyük, kanca tırnaklı türleri içine alan bir familya. Memeliler (mammalia) sınıfının, etenliler (placentalia) alt sınıfından, az sayıda ve sütun biçiminde sıralanmış ve her birinin bir kanalı olan minesiz ve köksüz dişleri olan, ağızları boru biçiminde uzamış, kulakları büyük, seyrek kıllı, parmaklarında büyük kanca şeklinde tırnakları olan türlere sahip bir takım. Yerdomuzu. Yer domuzugiller.

Abambulacral area : Abambulakral bölge. Derisi dikenlilerin tüp ayak taşımayan ve genellikle madreporitin de yer aldığı vücut bölgesi.

Abo blood groups system : Dokuz numaralı insan kromozomunda bulunan ve kırmızı kan hücresinde belli antijenleri gösteren bir alel sistemi. Abo kan grupları sistemi.

Early purple orchid synonyms : a cells, a chromosome, abductor muscle, abacus bodies, aardwolf, sahlep, a site, orchid, a cell.