Ecebay nedir, Ecebay ne demek

Ecebay; İsim olarak kullanılan bir sözcüktür.

Ecebay isminin anlamı, Ecebay ne demek:

İleri gelen, saygın, zengin kimse. Ecebay ismi; Türkçe kökenli olup bir Erkek ismidir.

Ecebay kısaca anlamı, tanımı

İleri gelen : Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişisi

Saygın : Saygı gören, sayılan, hatırlı, itibarlı, muteber.

Zengin : Parası, malı çok olan, varlıklı, varsıl, variyetli, fakir, yoksul karşıtı. Verimli. Yararlı veya kendisinden beklenilen, istenilen nitelikleri çok olan. Çok, bol. Gösterişli.

Zengi : Değirmen oluğunun altına konulan tek parça ağaç. Üzengi. Sivas şehrinde, merkez ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Saygı : Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram. Başkalarını rahatsız etmekten çekinme duygusu.

Gelen : Gelme işini yapan (kimse ya da nesne). Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın).

İleri : Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı. Doğrusundan daha çok gösteren (saat). Temel duruşta ayak uçlarının gösterdiği yön. Önde bulunan. Öne doğru, ileri doğru. Benzerlerini geride bırakmış. Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra. Bir şeyin ulaşılacak yönü. "Amaca doğru durmadan yürü" anlamında kullanılan bir seslenme sözü.

 

Kimse : Herhangi bir kişi, kim olduğu bilinmeyen kişi.

Gele : Tavla oyununda elinde kırık taşı bulunan oyuncunun attığı, uygun olmayan zar.

Diğer dillerde Ecbo virüsler anlamı nedir?

İngilizce'de Ecbo virüsler ne demek ? : ecbo viruses