Echoing türkçesi Echoing nedir

Echoing ingilizcede ne demek, Echoing nerede nasıl kullanılır?

Echoingly : Tekrar ses çıkararak. Tekrarlayarak. Yansıyarak. Yankılanarak. Eko yaparak.

Reechoing : Tekrarlanan.

Echoic : Eko gibi. Yankı özelliğine sahip olan. Ekomsu. Tekrarlama benzeri. Yankımaya benzer.

Echoism : Ses öykünmesi. Taşıdıkları anlama benzer seste olan kelime biçimleri kullanma (ding-dong gibi). Yansıtmacılık. Taklit kelimeler oluşturma.

Echoisms : Yansıtmacılık.

Anechoic : Anekoik. Yankısı olmayan ve yankı yapmayan. Anekojen. Yankısız.

Echo canceller : Yankı giderici. Eko bastırıcı.

Anechoic room : Yankı yapmayan oda. Yankısız oda. Sessiz oda.

Echo check : Yankı denetim. Yankıyla denetim. Yankılayarak sağlama. Yankılayarak denetim. Yankıyla sınama. Eko sınaması.

Echo cancellation : Yankı giderimi. Yankı iptali.

İngilizce Echoing Türkçe anlamı, Echoing eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Echoing ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Duplicative : Tekrarlayıcı. Yineleyen.

Incidences : Tesadüf. Bir şeyin meydana gelmesi. Vaka. İsabet. Rastlantı. Etki alanı. Tekrar oranı. Oran. Etki.

Recurring : Tekrar eden. Yinelenen. Tekerrür eden. Yineleme. Devirli.

 

Resonant : Sesi yansıtan. Tınlayıcı. Tınlayan. Rezonant. Salınım yapan. Yankı yapan. Çınlayan.

Reflexes : Refleks. İstemsiz hareket. Akis. Tepke.

Iterative : Tekrarlı hareket. Tekrarlamalı. Tekrarlanan. Yinelemeli. Tekrarlı. Tekrarlayıcı.

Resounding : Sesi yansıtmak. Gürültülü. Çınlamak. Yayılmak. Çınlayan. Çok büyük. Yankılanmak. Yankı yapmak. Herkesçe duyulmak.

Reflections : Hayal. Yansıyan görüntü. Akis. Ayıplama. Yankı. Etki. Derin düşünce. Kusur bulma. Aksetme.

Repeaters : Tekrarlayan kesirli sayı. Kesintisiz ateş eden silah. Otomatik röle. Amplifikatör. Tekrar suç işleyen sabıkalı. Tekrar eden. Devirli ondalık sayı. Çalar cep saati. Çift dikişçi.

Reverberant : Rezonant.

Echoing synonyms : onomatopoeia, reflexion, rebound, echoey, resonants, incidence, hardcore, repetitious, rebounds, repeatable, reechoing, echoers, repetitive, vibrants, sounding, resounded, repercussive, recurrent, backlashing, repeater, reflectivity, frequentative, echoer, reflex, plangent, mirror, echoed, reflection, reflectance.

Echoing zıt anlamlı kelimeler, Echoing kelime anlamı

Echoing antonyms : unreverberant.