Eclectically türkçesi Eclectically nedir

  • Ayrıntılı bir şekilde.
  • Çeşitli bir şekilde.
  • Kapsamlı bir şekilde.
  • Eklektik olarak.
  • Bağımsız ve özgür düşünemeden.
  • Eklektik bir şekilde.

Eclectically ingilizcede ne demek, Eclectically nerede nasıl kullanılır?

Eclectic method : Türlü yöntemlerden yararlanma düşüncesine dayanan ve birleştirici bir anlayışı yansıtan yöntem. gerekseme ve zorunluklar karşısında çoğunlukla yabancı dil öğretiminde baş vurulan, türlü yöntemlerin özelliklerini taşıyan karma yönteme verilen ad. resim-iş eğitiminde hem yol göstermeye hem de serbest anlatıma eşit derecede önem veren öğretim yöntemi. Seçmeci yöntem. Seçmeli yöntem. Elementleri birkaç yaklaşıma göre birleştiren metot.

Eclectic reasoning : Seçmeci usavurma. Birbirlerine karşıt iki ya da daha çok yöntem, öğreti ya da kuram ile ilgili düşünce ya da görüşlerden seçilen öğelere dayanan usavurma.

Eclectic : İktitafçı. Seçme. Çeşitli sistem ve kaynaklardan derlenmiş. Seçmeli. Çeşitli kaynaklardan derlenmiş. Seçmeci. Dermeci. Eklektik. Derleyen. Seçen.

Eclecticism : Aktarmacılık. Değişik ve çoğu kez birbirinin tam karşıtı olan felsefe dizgelerinin, görüş açılarının, kuramsal öncüllerin vb. bağdaşmaz yanlarını görmezlikten gelerek, bağdaşabilir yanlarını düzenli bir bütün oluşturmadan bir araya getirme tutumu. Seçip toplamak eğilimi. Eklektizm. Seçmecilik. Birbirlerine karşıt olan türlü öğretilerden seçilen düşüncelerden yararlanarak tek ve uyumlu bir inanç ya da düşünme dizgesi oluşturmaya çalışan felsefe görüşü. Uzlaştırma. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır.

 

Eclectics : İktitafçı. Seçme. Derleyen. Seçmeli. Seçen. Seçmeci. Çeşitli sistem ve kaynaklardan derlenmiş. Derleme. Dermeci. Eklektik.

İngilizce Eclectically Türkçe anlamı, Eclectically eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Eclectically ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Diffusively : Uzun uzadıya.

Blow by blow : En ince ayrıntısına kadar. Ayrıntılı.

Variously : Değişik olarak. Farklı olarak. Değişik yöntemlerle. Çeşitlice. Farklı bir şekilde. Değişik bir şekilde. Değişik yollarla. Farklıca. Çeşitli olarak.

Circumstantially : Tesadüfen. Duruma bağlı olarak. Rastlantıyla. Tesadüfi bir şekilde. İkinci derecede önemli olarak.

In a generic sense : Genel bir halde. Spesifik olmayan. Özele indirgenmemiş bir halde.

Inclusively : Dahil edilerek. Dahil olarak. Kapsayarak. İçeren bir şekilde. Kapsayan bir şekilde.

Comprehensively : Kapsamlı olarak. Ayrıntılı bir biçimde. Kapsamlı bir biçimde. Kapsamlı şekilde. Anlayışlı bir biçimde. Geniş ölçüde.

Diversely : Farklı olarak. Çeşitli şekillerde. Dağılarak. Farklılaşarak. Çeşitli olarak. Farklı bir şekilde.

Eclectically ingilizce tanımı, definition of Eclectically

Eclectically kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : In an eclectic manner. By an eclectic method.