Economic science türkçesi Economic science nedir

Economic science ingilizcede ne demek, Economic science nerede nasıl kullanılır?

Economic : Ekonomiyle ilgili. Hesaplı. İktisadı. Ekonomik. İktisadi. Tutumlu. İdareli.

Science : Bilim dalı. Konuları genellikle fizik, kimya, biyoloji bilimlerinden yararlanılarak saptanan, öğrencilere canlı ve cansız varlıkların özellikleri ve insan yaşayışıyle olan ilişkileri üzerinde temel bilgi ve anlayışları kazandırma amacını güden, çoğunlukla orta dereceli okulların birinci döneminde okutulan ders. Bilim. Evrenin bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi. türlü duygusal yaşantıların mantıkça bir örnek düşünce dizgesine uydurulması için gösterilen çabalara verilen ad. İlim. Fen bilgisi. Eğitim, sosyoloji alanlarında kullanılır. Fen. Bilgi. Beceri.

Economic activities : İnsanların ekonomik mal ve görevleri yaptırma ve bu çalışmalar nedeniyle işletmeleri geliştirme işlemleri. Ekonomik faaliyetler. Ekonomik eylemler.

Economic activity : Ekonomik aktivite. Ekonomik faaliyet. Ekonomik faaliyetler. İktisadi faaliyet.

Economic agent : Ekonomik aktör. İktisadi karar birimi. İktisadi etmen. İktisadi oyuncu. İktisadi etkinlikte bulunan üretici, tüketici, devlet ve benzeri birimler.

 

Economic aid : İktisadi yardım. Finansal destek. Mali destek. Ekonomik veya mali yardım. Maddi yardım. Ekonomik yardım.

İngilizce Economic science Türkçe anlamı, Economic science eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Economic science ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Economies : İdare. Tasarruf. Örgüt. İktisat.

Economics : Ekonomi (bilimi). Toplumların üretim, değişim, bölüşüm, tüketim yapısını ve işleyişini inceleyen bilim dalı. İktisat. İktisat bilimi. Ekonomi bilimi. Ülke ekonomisi. Mal ve hizmetlerin üretimi, dağıtımı, tüketimi ve bölüşümüyle ilgili sosyal bir bilim dalı. sınırsız insan gereksinmelerinin karşılanmasında kıt kaynakların alternatif kullanımlar karşısında karar verme ve seçim yapma yollarını inceleyen sosyal bir bilim dalı. İktisat, sosyoloji alanlarında kullanılır. Tutumbilim.

Economy : Tutum. İktisat. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Tutumluluk. Örgüt. Artırım. Tasarruf. Bir ülkede, bölgede ya da bir bütün olarak dünyada mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım, değişim, yeniden üretim ve tüketiminin gerçekleştirildiği sistem. krş. bölgesel ekonomi, dünya ekonomisi, ulusal ekonomi. İdare. Yöntem şekli.

Political economy : Siyasal ekonomi. Politik ekonomi. Kişilerdeki gereksemeleri karşılamak amacıyla yapılan davranış ve uygulamaları düzenleyen ve yöneten yasaları inceleyen bilim dalı. Toplumsal üretim ilişkilerinin gelişmesine bağlı olarak bu gelişmenin farklı evrelerinde mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve değişim koşullarını etkileyen yasaları saptayan ve irdeleyen bir tür iktisat bilimi. Ekonomi politik. Siyasal iktisat. İktisat, ekonomi alanlarında kullanılır. Siyasi iktisat. Ekonomi-politik.

 

Econ : Economics (ekonomi). Mallar ve servisler yönetimi bilimi. İktisat.

Thrift : İdare. Gürlük. Verimlilik. Tutum. Tasarruf. Deniz lavantası. İktisat. Deliotu. Azla yetinme.

Dismal science : İktisat (argo terim). Political economy (siyasi ekonomi) (mizahi ingiliz terimi). Kötümser bilim.