Edilmek nedir, Edilmek ne demek

  • Etme işine konu olmak, yapılmak

"Edilmek" ile ilgili cümleler

  • "Birine yardım edildi. Birinden rica edildi. Onunla münakaşa edildi."

Edilmek anlamı, kısaca tanımı:

Edilme : Edilmek işi.

İhmal edilmek : Gereken ilgiden yoksun bırakılmak.

İkamete memur edilmek : Sürgün cezası verilmek.

Lafı edilmek : Sözü edilmek.

Şehit edilmek : Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda öldürülmek.

Söz konusu edilmek : Sözü edilmek, konuşulmak.

Sözü edilmek : Adı anılmak, bahsedilmek. önemli sayılmak.

Yapılmak : Yapma işine konu olmak. Gerçekleştirilmek, ortaya çıkarılmak.

Konu : Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje. Üzerinde konuşulan şey, bahis.

Olmak : Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak. Bir yerde doğmuş, yaşamış olmak. Bir ad veya sıfatın belirttiği durumu almak. Hazırlanmak, hazır duruma gelmek. Sürdürmek, yürütmek. Yaklaşmak, gelip çatmak. Ek fiilin geniş zamanı olan -dır (-dir) anlamında kullanılan bir söz. Bir olayla karşılaşmak, başına kötü bir şey gelmek. Bulunmak. Bir şey, birinin mülkiyetine geçmek. Hastalığa yakalanmak, tutulmak. Geçmek, tamamlanmak. Herhangi bir durumda bulunmak. Uygun düşmek, yerinde görülmek. Gerçekleşmek veya yapılmak. Bir kuruluşla, örgütle ilgili bulunmak, mensup olmak. Bir durumdan başka bir duruma geçmek. Yitirmek, elinden kaçırmak. Yol açmak. Sıfat-fiil eki almış kelimelerle birlikte başlama, bitirme vb. bildiren fiilleri oluşturur. Yetişmek, olgunlaşmak. Bir şeyi elde etmek, edinmek. Sarhoş olmak. Uymak, tam gelmek. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak.

 

Edilmek ile ilgili Cümleler

  • MasterCard ve Visa kabul edilmektedir.
  • Ali kesinlikle rahatsız edilmek istemedi.
  • Ali rahatsız edilmek istemiyor.
  • Ben fark edilmek istiyorum.
  • Bu günlerde çoğu giyim Çin'den ithal edilmektedir.
  • Şampanya Fransa'dan ithal edilmektedir.
  • Ali rahatsız edilmek istemeyecek.

Diğer dillerde Edilmek anlamı nedir?

İngilizce'de Edilmek ne demek? : 1. auxiliary verb to be done, be made. 2. /dan/ to be deprived of.

Almanca'da Edilmek : sich beugen, sich biegen, sich bücken, sich krümmen, sich neigen