Edinme nedir, Edinme ne demek

  • Edinmek işi, kazanma, iktisap

"Edinme" ile ilgili cümle

  • "Nasıl bir iş edinmeyi tasarladığını anlıyorum şimdi." - N. Hikmet

Bilimsel terim anlamı:

Bir nesnenin iyeliğini ele geçirme.

İngilizce'de Edinme ne demek? Edinme ingilizcesi nedir?:

acquisition

Edinme kısaca anlamı, tanımı:

Edinmek : Kendini bir şeye sahip kılmak, kendine sağlamak, elde etmek, iktisap etmek.

Akar edinmek : Kira geliri getirecek bir mal sahibi olmak.

Alışkanlık edinmek : Bir şeyi sürekli yapar olmak, itiyat edinmek.

Alışkı edinmek : Alışkanlık durumuna getirmek.

Amaç edinmek : Kendine bir şeyi amaç olarak kabul etmek.

Bilgi edinmek : Bir durumu öğrenmek, bilgi almak.

Dost edinmek : Bir kişiyi dost olarak kabul etmek.

Düstur edinmek : İlke veya kural olarak kabul etmek.

Evlat edinmek : Yasayla belirtilmiş şartlar içinde bir kimseyi evlat olarak nüfusuna geçirmek.

Fikir edinmek : Kanaat sahibi olmak.

Huy edinmek : Bir davranışı alışkanlık durumuna getirmek.

İş edinmek : Bir şeyi kendi uğraşı, sorunu durumuna getirmek. bir şeyi görev, meslek olarak kabul etmek.

Mal edinmek : Kendine mal sağlamak, mal sahibi olmak.

Malumat edinmek : Bilgi edinmek, öğrenmek.

Meslek edinmek : Bir işi meslek olarak yapacak bilgi ve beceriyi kazanmak. bir şeyi yapmayı alışkanlık hâline getirmek.

 

Muhit edinmek : İlişkili olduğu, tanışık olduğu kimselerin sayısını çoğaltmak.

Şiar edinmek : Benimsemek, ilke olarak kabul etmek.

Yurt edinmek : Bir yeri kendisine, ailesine yurt olarak kabul etmek, vatan tutmak.

Kazanma : Kazanmak işi.

İktisap : Kazanma, edinme, edinim.

Edinme bedeli : Bir mal ya da bir iş biriminin kendisinden beklenen ekonomik evreye ulaşmasına değin yapılan harcamaların tümü.

Edinmecilik : Kimi canlıların, besinleri ya da başka türlü nesneleri edinmek ve bunların istifçiliğini yapmak için gösterdikleri davranışlar.

Edinme ile ilgili Cümleler

  • Artık arkadaş edinmeyi bilmiyorum.
  • Ali alnında birkaç kırışıklık edinmeye başladı.
  • Kendimiz için ne tür iyi alışlanlıklar edinmeliyiz?
  • Burak ve Tuğba küçük bir çocuğu evlat edinmeye karar verdi.
  • Onların kendi çocukları olmadığı için bir kız evlat edinmeye karar verdiler.
  • O, gözlerinin etrafında birkaç kırışıklık edinmeye başladı.
  • Mısır piramitlerinin yapımında kullanılan teknoloji hakkında daha fazla bilgi edinmek isterim.

Diğer dillerde Edinme anlamı nedir?

İngilizce'de Edinme ne demek? : n. obtaining, acquiring, getting, acquirement, acquisition, contraction

Fransızca'da Edinme : acquisition [la]

Rusça'da Edinme : n. приобретение (N), получение (N), накапливание (N)