Edp security türkçesi Edp security nedir

  • Bilgi işlem güvenliği.

Edp security ingilizcede ne demek, Edp security nerede nasıl kullanılır?

Edp : Elektronik makinelerin (örneğin bilgisayarların) gerçekleştirdiği bilgi işlemesi. Electronic data processing (elektronik veri işleme). Önemli bir kesimi elektronik aygıtlarca yürütülen bilgi işlem. kısaca bilgi işlem deyimi kullanılır. Elektronik veri işleme. Elektronik bilgi işlem.

Security : Teminat. Depozito. Güvenlik. Kimi gümrük işlemleri sırasında, bu işlemlerin bitimine ya da bir anlaşmazlığın sonuca bağlanmasına ilişkin, giriş vergilerine karşılık alınan para (banka inanca mektubu, ya da gümrük yönetimince bunların yerine onanacak benzerleri). Kefil. Borçlanım, tutu, yapı tutusu, değerli kağıt, pay ve borç belgitleri, taşınır değer, güvence ödeği, her çeşit tecimsel belgit, borsaya verilsin verilmesin iyesi ya da taşıyanına bir alacak sağlayan belge. Korkusuzluk. İnanca. Emanet. Selamet.

Administrative security : Yönetsel güvenlik.

Advanced fax security : Gelişmiş faks güvenliği.

Advanced security : Gelişmiş güvenlik.

Beef up security : Güvenlik tedbirlerini arttırmak. Güvenliği arttırmak.

Agency security : Güvenlik acentesi.