• Önemli bir kesimi elektronik aygıtlarca yürütülen bilgi işlem. kısaca bilgi işlem deyimi kullanılır.
  • Bilişim alanında kullanılır.
  • Elektronik veri işleme.
  • Electronic data processing (elektronik veri işleme).
  • Elektronik bilgi işlem.
  • Elektronik makinelerin (örneğin bilgisayarların) gerçekleştirdiği bilgi işlemesi.
 

İngilizce Edp Türkçe anlamı, Edp eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Edp ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Administrative data processing : İdari veri işleme. Yönetimsel bilgi işlem. Sayışımda ya da yönetimde kullanılan özdevimli bilgi işlem. Yönetsel bilgi işleme. Yönetsel veri işleme. Yönetsel bilgi işlem.

Alphanumeric code : Verilerin bir abecesayısal damga takımı kullanılarak gösterildiği düğüm. Hem harfler hem de sayılar kullanarak temsil etme yöntemi. Abecesayısal düğüm. Alfasayısal kod.

Addressing : Adresleme. Hitaben. Hitap. Hitabet. Ağ kaynaklarına ulaşım yöntemi (bilgisayar). Sesleniş. Özdeş türden öğelerden oluşan bir küme içerisinde belli bir öğeyi seçme olanağı sağlayan ve adres ya da erişki denilen verinin fiziksel olarak oluşturulup bu amaçla kullanılması, örn. bir bellek sözcüğünün, bir yazmacın, bir çevre biriminin adreslenmesi. Adres belirle. Retorik.

Alphanumeric character set : Yazaçları, sayamakları, kimi kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan damga takımı. Abecesayısal damga takımı.

Actual address : Gerçek adres. Bir verinin bulunduğu bellek konumunun, donanım üzerinde erişimin doğrudan yapılabileceği biçimde belirtilen adresi. Hakiki adres.

Accesibility : Bir gömüde, bir dizin terimine yollama yapan ortalama terim sayısı. Erişilebilirlik. Erişilirlik.

Algorithmic language : Matematiksel ve bilimsel sorunların çözümüne ilişkin algoritma tanımlamaya dönük, öbek yapılı, yüksek düzeyli izlenceleme dili. Matematiksel ve bilimsel uygulamalarda kullanılan cebirsel bilgisayar dili. Algoritmik dil. Algorithmic language (cebirsel dil). Algol.

Adp : Bilişim, veterinerlik alanlarında kullanılır. Önemli bir kesimi özdevimli araçlarca yürütülen bilgi işlem. Adenin dinükleotit fosfatın kısaltması. İnsan müdahalesini çok az gerektiren bilgisayar işlem tekniği. Automatic data processing (otomatik veri işleme). Adenozin difosfat. Adp. Otomatik bilgi işlem. Özdevimli bilgi işlem.

Alphabetic character set : Alfabetik karakter seti. Yazaçları, kimi kez de güdüm damgalarını, özel damgaları ve boş damgayı kapsayan, buna karşılık sayılan dışarıda bırakan damga takımı. Abecesel damga takımı.

Alphabetic data : Abecesel veri. Bir abecenin yazaçlarıyla gösterilmiş veri. Alfabetik veri. Alfabetik data.

Edp synonyms : alphabetic string, alphabetic code, acess arm, electronic data processing, alphabetic word, accounting machine, automatic data processing, address, algol.

Edp ile ilgili yorumlar  

Bu kısımda Edp kelimesinin türkçesi nedir? ingilizcede Edp ne demek? gibi ya da benzeri soruları üye olmadan pratik olarak hemen sorabilir, daha sonra kısaca ingilizce Edp anlamı, açılımı ya da türkçe kelime anlamı hakkında bilgiler verebilir veya dilerseniz Edp ile ilgili cümleler sözler yazılar ile ingilizce türkçe çeviri sözlük anlamları paylaşabilir, diğer web sitelerinden de birçok kaynaklar sunabilirsiniz. Spam veya çok kısa yazılan mesajlar yayınlanmayacaktır.

Popüler Konular

En Son Yorumlar

  • Difüzyon: DİFÜZYON (YAYINMA) OLAYI Ne demek? Farklı yoğunlukta iki ayrı fazda bulunan iki madde moleküllerinin birbiri içine yayılması...
  • Endikasyon: İki anlamı vardır. Herhangi bir hastalığa ilişkin izlenmesi gereken tedavi yöntemlerini ve tedavi içindeki sürecin gidişati...
  • Ekosistem: Ekosistemdeki bozulmaların çevreye etkileri nelerdir? Ekosistemdeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini olumsu...
  • Ekosistem: Ekosistemlerin belirgin özelikleri nelerdir? Bir ekosistem biyosferin, bir bölümü ya da parçasıdır ; büyüklüğü ya da geni...
  • Yolantı: ..yolantı kelimesi YOLAK veya ( dağda ) patikadan çok farklı değil sanırım....( muğla ) yerkesikde patika az kullanılır..b...