Effable türkçesi Effable nedir

  • Konuşulabilir.
  • Dile getirilebilir.
  • İfade edilebilir.

Effable ingilizcede ne demek, Effable nerede nasıl kullanılır?

Ineffable : Tarifsiz. Sözü edilmez. Kelimelerle ifade edilemez. Anlatılmaz. Betimlenemez. Tanımlanmaz. Anlatılamaz. Ağza alınmaz (kutsal). Söylenemez.

Ineffableness : Anlatılamazlık. Tarif edilemezlik.

Ineffably : Açıklanamaz bir şekilde. Tarif edilemez bir şekilde. İfade edilemez bir şekilde. Tarifi olmayan bir şekilde.

Ineffability : Tarifsizlik. Kelimelerle ifade edilememezlik. Tanımsızlık.

Efface : Gizlemek. Bozmak. Silerek yüzeyini bozmak. Unutturmak. Silmek. Yok etmek. Gidermek.

Efface oneself : Dikkatleri üstüne çekmemeye çalışmak. Kendini göstermemek. Geri planda kalmak.

Effaces : Unutturmak. Bozmak. Gidermek. Silmek. Gizlemek. Silerek yüzeyini bozmak. Yok etmek.

Effaced : Yok etmek. Gidermek. Yokedilmiş. İmha edilmiş. Bozulmuş. Silmek. Unutturmak. Temizlenmiş. Silinmiş.

Effacer : Yokedici. Yok edici. İmha edici. Silici. Bozucu. Temizleyici.

Self effacement : Kendini yok etme.

İngilizce Effable Türkçe anlamı, Effable eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Effable ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Expressible : Beyan edilebilir. Belirtilebilir. Ortaya konulabilir. Kelimelere dökülebilir. Anlatılabilir.

 

Equip : Kuşatmak. Giydirmek. Hazırlamak. Teçhiz etmek. Donatmak.

Sayable : Söylenebilir.

Alter : Kısırlaştırmak. Değişim geçirmek. Değişiklik geçirmek. Başkalaşmak. Değiştirmek. Hadım etmek. Değişmek. Evirmek. Başka türlü olmak.

Communicable : Bulaşıcı. Komünikabl. İletilebilir. Yayılabilen. Bulaşıcı (hastalık). Söylenebilir.

Indue : Kalite veya yetenek edindirmek. Giymek. Örtmek. Giyecekle donatmak. Sağlamak (bazı şeylerle). Vermek. Donatmak. Elbise giydirmek. Sağlamak. Giydirmek.

Endow : Vermek. Bağışlamak. Bağışta bulunmak. Gelir bağlamak. Para tahsis etmek. Vakfetmek. Teberru etmek. Para bağışlamak. Bahşetmek.

Speakable : Bahsedilebilir. Söylenebilir. Bahsedilmeye müsait.

Change : Bozdurmak. Çoğunlukla liradan küçük ufak madeni para. Değişikliğe gitmek. Bozmak. Yer değiştirme. Değişiklik. Dönüşmek. Ufak para. Üzerini değişmek. Bilgisayar, masa tenisi, ekonomi alanlarında kullanılır.

Gift : Doğuştan yetenek. Kabiliyet. Armağan. Bahşiş. Bağış. Tanrı vergisi. Hediye. Hibe etmek. Yetenek. Hibe.

Effable synonyms : utterable, temperate, endue, empower, invest, modify, representable, discussable, enunciable, talkable.

Effable zıt anlamlı kelimeler, Effable kelime anlamı

Disable : Etkisiz kılmak. Menetmek. Edilgenleştirmek. Sakatlamak. Mahrum etmek. Pasifleştirme. Kullanılmaz hale sokmak. Alıkoymak. Yetkisini almak.

Intemperate : Sert. Ölçüsüz. Ayyaş. Şiddetli. Aşırı. Şiddetli (söz). Taşkın. İntemperat. Bozuk. Bozuk (hava).

Effable ingilizce tanımı, definition of Effable

Effable kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : Utterable. Capable of being uttered or explained.