Effector nedir, Effector ne demek

Effector; Gitar alanında kullanılan bir terimdir.

Gitar terimi olarak anlamı:

Sese efekt veren cihazların genel adı.

Effector tanımı, anlamı

Effect : Elektronik devreler yardımıyla gitar sesi üzerinde yapılan değişiklik ve süslemeler

Genel ad : Yeni bulunan her ilaç maddesine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından verilen ad, jenerik ad.

Cihaz : Aygıt, alet, takım. Çeyiz.

Genel : Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Bir genelleme sonucunda elde edilen. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan.

Veren : Yokuş. Çürük, yıkılmış, çökmüş yapı ve benzerleri için.

Efekt : Radyo ve televizyon yayınlarında, tiyatro oyunlarında veya film seslendirmelerinde, hareketleri izlemesi gereken seslerin doğal kaynakların dışında, optik, mekanik, kimyasal yöntemlerle gerçekleştirilmesi.

Efek : Yabani yonca, fiğ. Bir cins ot. Toz gibi yağan kar. Samankâğıdı.

Vere : Bir kalenin veya tahkim edilmiş bir yerin teslimi.

Gene : Yine.

Adı : Serseri, ahmak. Küçük çocuk. İnsan içine girmiyen, yabani. Acı anlatan ünlem. Ağıtı. Kabul edilebilir günlük değer. Kabul edilebilir günlük alım.

Diğer dillerde Effector anlamı nedir?

Osmanlıca Effector : efektör