Efficiency türkçesi Efficiency nedir

 • Liyakat.
 • Verim.
 • Yeterlik.
 • Etkinlik.
 • Tesir.
 • Ehliyet.
 • Etkililik.
 • Birim ham özdek başına elde edilen ürünün % olarak gösterilmesi.
 • Yetenek.
 • Verimlilik.
 • Bir iş başarma ya da amaç gerçekleştirme güç ve olanağı.
 • Yaparlık.
 • İşgüzarlık.
 • Hızlı ve verimli çalışma.
 • Etki.
 • Bilgisayar, ekonomi, iktisat, kimya, madencilik alanlarında kullanılır.
 • Rasyonellik.
 • Enaz çaba veya maliyet ile ençok sonuç elde etme kapasitesi. krş. iktisadi etkinlik, teknik etkinlik.
 • Bir araç ya da işlemin gereğince etkin olması ya da yeterince ürün vermesi.

Efficiency ile ilgili cümleler

English: ENERGY STAR is a U.S. Environmental Protection Agency (EPA) voluntary program that helps businesses and individuals save money and protect our climate through superior energy efficiency.
Turkish: ENERGY STAR, işletmelerin ve bireylerin tasarruf yapmasına ve üstün enerji verimliliği ile iklimimizi korumasına yardımcı olan bir ABD Çevre Koruma Ajansı gönüllü programıdır.

English: Families and companies across America are improving the energy efficiency of their homes and businesses with help from ENERGY STAR in ways that cost less and help the environment
Turkish: Amerika genelinde aileler ve şirketler daha az maliyet ve çevreye yardımcı yollarla ENERGY STAR yardımıyla evlerinin ve işletmelerinin enerji verimliliği geliştiriyorlar.

 

English: Don't confuse "efficacy" with "efficiency".
Turkish: "Efficacy" ile "efficiency"yi karıştırmayın.

English: Office managers expect accuracy, efficiency, and dedication.
Turkish: Müdürler çalışanlardan doğruluk,verimlilik ve adanmışlık bekler.

Efficiency ingilizcede ne demek, Efficiency nerede nasıl kullanılır?

Efficiency analysis : Etkinlik çözümlemesi.

Efficiency education : Yeterlik eğitimi. Bir görev dalında ya da belli bir konuda ön bilgili ve yetenekli kişilerin, bu bilgi ve yeteneklerini güçlendirmeye yarayan ve bu gibi kimselere gerekli yeterliği kazandıran eğitim.

Efficiency expert : Verimlilik uzmanı.

Efficiency in allocation : Kaynak dağılımında etkinlik. Kaynakların toplumun ençok arzu ettiği mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılması, diğer bir deyişle isteme uygun malların üretildiği durum.

Efficiency in production : Üretimde etkinlik. Varolan tüm kaynakların tam işlendirildiği ve malların en düşük fırsat maliyetiyle ençok üretimin elde edildiği durum. bk. teknik etkinlik.

Feed efficiency ratio : Birim ağırlıktaki balık ürünü başına tüketilen yem miktarı. Yem etkinlik oranı.

Efficiency wage : Etkin ücret. İşçilerin işten ayrılmalarını azaltıcı ve onları çalışmaya yönlendirici olan ve nitelikli işçileri çeken, piyasa denge ücretinin üzerinde olan ücret. krş. etkin ücret kuramları. Teşvik primi.

Efficiency ratio : Verim oranı.

Efficiency of feed conversion : Yemden yararlanma oranı. Yem çevrilim etkinliği.

Efficiency in resource allocation : Kaynak dağılımında etkinlik. Kaynakların toplumun ençok arzu ettiği mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılması, diğer bir deyişle isteme uygun malların üretildiği durum.

 

İngilizce Efficiency Türkçe anlamı, Efficiency eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Efficiency ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Formidableness : Heybetlilik. Dişlilik. Güç. Güç veya kuvvetin büyüklüğü. Şiddet. Ürkmüş veya gözü korkmuş olma durumu. Ürkütücülük. Tüyler ürpertici olma vasfı. Korkunçluk.

Profitability : Fayda. Kazançlılık. Karlılık. Rantabilite. Bir işletme veya yatırım projesinin kar elde etme kapasitesi veya potansiyeli. krş. rantabilite bk. kar oranı 1. Faydalılık.

Licences : Özgürlüğün kötüye kullanılması. Ruhsatlar. Lisanslar. Evlenme cüzdanı. Aşırı serbestlik. Lisans. Ruhsat.

Outputs : Üretim. Çıktı. K.d.v. ödemeyi gerektiren mal. Çıkış gücü.

Makes : Yapı. Yapılış şekli. Kazanç. Biçim.

Acumens : Çabuk kavrayış. Basiret. Zeka. Sezgi. Feraset. Çabuk kavrama. Çabuk kavrama yeteneği. Yerinde ve doğru karar alma. Keskin zek­a.

Competences : Geçinip gidecek kadar gelir. Beceri. Yetki. Kabiliyet. Yeterlilik. Hak. Kifayet.

Pointedness : Keskinlik. Dokunaklılık. Sivrilik. Anlamlı olma. İğneli olma.

Ability : İktidar. Özgüç. Güç. Beceri. Becerik. İşçiye ilişkin iş yapabilme yeteneği. Herhangi bir şeyi öğrenmek, bir işi yapmak ve tamamlamak ya da bir duruma başarıyla uymak konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç. kişinin kalıtımsal olarak öğrenmesini çerçeveleyen sınır. dışarıdan gelen bir etkiyi alabilme gücü. Kudret. Sanat.

Clouting : İndirmek (argo terim). Patlatmak. Vurmak. Nüfuz. İndirmek. Paçavra. Prestij. Torpil. Darbe.

Efficiency synonyms : act, drags, rationality, efficacies, fertility, impressure, adequacies, officiousness, rationalness, drag, figure of merit, effectivity, debit, strength, acumen, accomplishment, hearting, aptitudes, feat, activism, influence, effectuality, pragmatism, fertilities, actions, fertileness, effective, efficacity, fruitfulness, crops, output, activity, feats.

Efficiency zıt anlamlı kelimeler, Efficiency kelime anlamı

Unskillfulness : Hünersizlik. Acemilik. Becerisizlik. Maharetsizlik. Niteliksizlik. Beceriksizlik. Tecrübesizlik.

Inefficiency : Faydasızlık. Yetersizlik. Sonuç vermeme. Etkisizlik. Verimsizlik. Etkili olmama. İşe yaramama.