Egemen nedir, Egemen ne demek

Egemen; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Yönetimini hiçbir kısıtlama veya denetime bağlı olmaksızın sürdüren, bağımlı olmayan, hükümran, hâkim.
 • Sözünü geçiren, üstünlük kazanan

"Egemen" ile ilgili cümle

 • "Egemen devlet."

Egemen isminin anlamı, Egemen ne demek:

Kız ismi olarak; Buyruk ve hüküm sahibi, buyruğunu yürüten, bağımlı olmayan. Erkek ismi olarak; Buyruk ve hüküm sahibi, buyruğunu yürüten, bağımlı olmayan.

Egemen hakkında bilgiler

Hükümdar, bir ülkede mutlak otorite sahibi yönetici. Hükümdarlar, imparator, padişah, kral, han, hakan, şah gibi unvanlara sahip olurlar. Yunanca kökenli monark sözcüğü de genellikle hükümdar ile eş anlamlı olarak kullanılır.

Hükümdarlar genellikle mutlak otorite sahibi olurlar ve hükümdarlık ebeveynlerden çocuklara geçer. Bunun yanı sıra anayasal monarşiler de mevcuttur.

Hükümdar sözcüğü, Arapça hükm sözcüğü ve Farsça -dar ekinden türetilmiştir.

Monark sözcüğü Yunanca mono' (tek) archos (baş, yönetici) sözcüklerinden türetilmiştir.

Egemen ile ilgili Cümleler

 • Bu sıralarda, Lucius Cornelius Sulla, Roma diktatörü olduktan sonra, Sezar'ın onun egemenliği için siyasi bir tehdit olduğunu düşündü.
 • Erkeğin senin üzerinde egemen olmasına izin verme.
 • Onlar sadece İngiliz egemenliğini sona erdirmek için savaştılar.
 • Egemen sınıf yetkilerinden vazgeçmez.
 • Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
 • Bazı hayvan türlerinde dişi erkek üzerinde egemendir.
 • Norveç'in egemen servet fonu o kadar büyüktür ki evrak üzerinde her Norveçli bir milyonerdir.
 • Bugünün Türkiye'sine bir zamanlar sultan egemen oldu.
 • Bir ulusu ele geçirmek ve egemenlik altına almak için iki yol var. Birisi kılıçla. Diğeri borçla.
 

Egemen anlamı, kısaca tanımı:

Egemenlik : Egemen olma durumu. Milletin ve onun tüzel kişiliği olan devletin yetkilerinin hepsi, hükümranlık, hâkimiyet.

Yönetim : Yönetme işi, çekip çevirme, idare. Dümen.

Kısıtlama : Kısıt. Kısıtlamak işi.

Denetim : Denetleme.

Bağımlı : Bir kimseye veya şeye maddi veya manevi yönden aşırı bağlı olan. Sigara, uyuşturucu madde vb. kötü alışkanlıklara aşırı derecede düşkün, müptela. Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tabi.

Hükümran : Egemen.

Hakim : Her şeyi bilen (Tanrı). Bilge.

Üstünlük : Üstün olma durumu, faikiyet, rüçhan, avantaj.

Ülke : Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket. Devlet. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge.

 

Egemen dil : Aynı bölgede bulunan iki dilden, diğerinin üzerinde etkin olanı. bk. dil.

Egemen firma : Genellikle azel piyasasında en yakın rakibinden önemli ölçüde büyük ve fiyatı belirleyecek kadar yüksek bir piyasa payına sahip olan firma.

Egemen firma modeli : Bir piyasada egemen firmanın fiyat yapıcı, diğer firmaların ise fiyat alıcı oldukları durum.

Egemen gelenek : Değişik geleneksel düzenlerde egemen olan geleneksel öğelerin tümü. bk. gelenek, öğe.

Egemen görenek : Değişik geleneksel düzenlerde egemen olan göreneksel öğeler, bk. gelenek, egemen gelenek, öğe, görenek.

Egemen öncü : Bir kuruluşu tek başına ve tam olarak yöneten kişi.

Egemen rüzgar : Herhangi bir bölgede, yıl boyunca ya da belli bir mevsimde esiş yönü, ötekilere göre daha sık yinelenen rüzgâr.

Egemen tanıma : Birinin egemenliğini tanıma ve buyruğu altına girme.

Egemen tanıma töreni : Osmanlılarda, Topkapı sarayındaki Ağalar kapısı önünde, yeni tahta çıkmış padişahın önünde, devlet büyüklerinin katılmaları ile belli kurallara göre yapılan tören.

Egemen ton : (Resim) Bir resimde egemen olan renk.

Diğer dillerde Egemen anlamı nedir?

İngilizce'de Egemen ne demek? : adj. sovereign, dominant, ruling, ascendant, ascendent, prevailing, regnant, sov'ran

Fransızca'da Egemen : dominant/e, souverain/e

Almanca'da Egemen : adj. obwaltend

Rusça'da Egemen : n. диктатор (M), суверен (M)

adj. суверенный, полновластный, господствующий, правящий