Eggheads türkçesi Eggheads nedir

 • Akıllı.
 • Mürekkep yalamış.
 • Yumurta kafa.
 • Zeki veya akıllı tip.
 • Akıllı kimse.
 • Bilgili kişi.
 • Aydın (kimse).
 • Kel.
 • Dirsek çürütmüş kişi.
 • Entellektüel.
 • Entelektüel.
 • Aydın.

Eggheads ingilizcede ne demek, Eggheads nerede nasıl kullanılır?

Egghead : Entelektüel. Akıllı kimse. Yumurta kafa. Akıllı. Zeki veya akıllı tip. Kel. Entellektüel. Aydın. Çok bilgili kişi. Bilgili kişi.

İngilizce Eggheads Türkçe anlamı, Eggheads eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Eggheads ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Baldy : Kel kimse. Kelleşmekte olan kimse (sevimsiz ve kırıcı kullanım). Keltoş. Kelleşen kimse. Saçsız kimse.

Highbrows : Okumuş. Ukala. Kültürlü. Kültürlü (kimse). Fikir adamı. Entel.

Intellectual : Yüksek zeka sahibi. Fikir adamı. Akli. Münevver. Zeki. Anlıksal.

Lettered : Tahsilli. Bilgili. Tahsil görmüş. Edip. Eğitimli. Münevver. Okur yazar. Okumuş. Kültürlü.

Highbrow : Ukala. Okumuş. Fikir adamı. Kültürlü (kimse). Kültürlü. Entel.

Brainier : Kafalı. Zeki.

Bald : Dazlak (argo terim). Tüysüz. Yavan. Dazlak. Yüzsüz. Sıkıcı. Saçsız. Sade. Kılsız. Yalın.

Balder : Saçsız. Kabak kafalı. Yavan. Yalın. Sade. Kabak. Besbelli. Yüzsüz. Yapraksız. Süssüz.

Cute : Açıkgöz. Zeki. Kurnaz. Şirin. Hoş. Cici. Zarif. Sevimli.

 

Canny : Zarif. Kurnaz. Cazip. Rahat. Tedbirli. Hoş. Uyanık. Becerikli. Sakin. Dikkatli.

Eggheads synonyms : canniest, cultured, baldpate, baldest, clever, intellects, all there, brainiest, sophisticate, coot, cleverer, intelligence, balds, bald as a coot, literates, enlightened, clearheaded, denuded, egghead, cuter, baldie, cannier, baldpates, intellect, sophisticated, sophisticates, intelligences, bright, coots, cleverest, as bald as a coot, cutes, brainy.