Ek ders nedir, Ek ders ne demek

Ek ders; bir eğitim bilimi terimidir.

  • Haftalık zorunlu ders yükünün dışında kalan ders

Ek ders anlamı, tanımı:

Ders : Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği bilgi. Bu bilgi aktarımı için ayrılan süre. Bir olayın bellekte bıraktığı öğretici iz, öğüt, ibret. Öğrencinin öğrenmek zorunda olduğu bilgi.

Haftalık : Haftada bir kez yapılan. Herhangi bir hafta süren. Haftada bir kez yayımlanan. Haftada bir ödenen para.

Zorunlu : Doğal olarak kaçınılması imkânsız olan, olumsal karşıtı. Kesin olarak gereksinim duyulan, zaruri, mecburi, ıztırari.

Yükün : İyon.

Kalan : Bölme işleminde bölünenden artan sayı. Artan, mütebaki. Kalma işini yapan. Bir çıkarmanın sonucu.

Ek ders ücreti : Öğretmene, aylık karşılığı okutmak zorunda bulunduğu belli ders sayısına ek olarak okuttuğu dersler için saat başına ödenen para. bk. ders ücreti.