Ekg nedir, Ekg ne demek

Ekg; Veteriner alanında kullanılan bir sözcüktür.

Veterinerlikte sözlük anlamı:

Elektrokardiyogram.

Ekg tanımı, anlamı

Elektrokardiyogram : Kardiyografın kaydettiği kalp hareketlerinin çizgilerle gösterilmiş grafiği, kardiyogram. Kalbin çalışması sırasında oluşan aksiyon akımların yazdırılmasıyla oluşan grafik, EKG. Bu grafikte P, Q, R, S, T ile ifade edilen temel dalgalar oluşur. P; kulakçık depolarizasyonunu, QRS kompleksi; karıncık depolarizasyonunu, T; karıncık repolarizasyonunu ifade eder

Elektro : Elektrokardiyografi. Elektrikle ilgili.

Elek : Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb.nden oluşan araç.

Diğer dillerde Ekg anlamı nedir?

İngilizce'de Ekg ne demek ? : ekg, ecg