Ekim nedir, Ekim ne demek

 • Ekme işi.
 • Yılın onuncu ayı, teşrinievvel

"Ekim" ile ilgili cümleler

 • "Ekim biçim işlerini tamamıyla kadınlara bırakmışlardı." - Ö. Seyfettin

Yerel Türkçe anlamı:

Eki ayı

Tarım alanında kullanılan kelime anlamı:

[Bakınız: ekme]

Ekim isminin anlamı, Ekim ne demek:

Kız ismi olarak; Toprağa ürün ekme işi. Yılın onuncu ayı. Erkek ismi olarak; Toprağa ürün ekme işi. Yılın onuncu ayı.

Fransızca'da Ekim ne demek?:

culture

Osmanlıca Ekim ne demek? Ekim Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

tohum ekimi

Ekim hakkında bilgiler

Ekim, Gregoryen Takvimi'ne göre yılın 10. ayı olup 31 gün çeker.

Türkiye'de, Atatürk devrimine değin Sümer-Babil-İbrani-Süryani-Arami ad Tişri den gelme Teşrin-i Evvel olan ayın adı Cumhuriyet'ten sonra da İlk Teşrin, İlkteşrin ya da Birinci Teşrin, Birinciteşrin olarak kullanıldı, 10 Ocak 1945'te kabul edilen 15 Ocak 1945'te yürürlüğe giren ve dört ayın adlarını değiştiren yasa ile ayın adı ekim yapıldı. Türkçe "ekme" eyleminden türemiş olup tarlaların sürülüp ekildiği ay anlamındadır. Anadolu'da bu ay için "Gazel ayı" dendiği de olur, "gazel" "kuru yaprak" anlamına gelir. Bu ay için "Avara" diyenler de vardır. Gagauzca gibi Türkçenin kimi lehçelerinde bu aya "kasım" denir. Bu fark; Julien yöntemi Güneş takvimi ile Gregorien yöntemi Güneş takviminin bu yüzyıl (20.yy) için 13 gün farkı olması yüzündendir. "Kasım" adı "Yahya" peygamberin takma adı olduğundan, Gagauzlar bu iki Güneş takviminin gün farkından dolayı, "kasım" adını bu aya daha yakın görmüşlerdir.

 

Ekim adının İngilizce karşılığı olan "October", Latince 8 anlamına gelen "octo" dan gelir. Aylara bölünmemiş kış süreci, Ocak ve Şubat arasında bölünene kadar eski Roma takviminde Ekim ayı 8. ay idi.

Ekim ile ilgili Cümleler

 • Ali 20 Ekim 2013'te emekli oldu.
 • Ekim ayında bir sürü çok güzel günlerimiz var.
 • Ekim ayına kadar geri döneceğim.
 • Sunucumuz planlanan bakım için 20 Ekim'de çevrimdışı olacak.
 • Ekim ayı hâlâ üç ay sonra.
 • Ekim ayına hâlâ üç ay var.
 • Ekim 2013'te Tom'a kolon kanseri teşhisi kondu.
 • Ekim ayında Avustralya'ya geri dönüyorum.
 • Bir ön duruşma 20 Ekim'de planlanıyor.
 • Ali 20 Ekim 2013 tarihinde idam edildi.
 • Ekim ayı daha kötüydü.
 • Tom'a 20 Ekim 2013 tarihinde lösemi teşhisi kondu.
 • Ben bu ekim ayında 30 yaşında olacağım.
 • Bu ekim ayında 30 yaşına giriyorum.

Ekim kısaca anlamı, tanımı:

Doku ekimi : Vücuda herhangi bir işlevi yerine getirmesi için doku yerleştirme, implant.

Onuncu : On sayısının sıra sıfatı, sırada dokuzuncudan sonra gelen.

Teşrinievvel : Ekim.

Takvim : Bir yılın günlerini, aylarını, sayılı günlerini gösteren, değişik biçimlerde yapılmış çizelge veya defter. Zamanı yıllara, aylara ve günlere ayıran yöntem. Yapılacak bir işin türlü evrelerini zamana bağlı olarak gösteren program.

Çeker : Bir tartma aletinin kaldırabildiği ağırlık miktarı.

Türki : Türkle ilgili. Türkçe.

 

Devrim : Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik. İhtilal. Çevrilme, katlanma, bükülme. İnkılap.

Sümer : Mezopotamya'da yaşamış bir ulus ve bu ulustan olan kimse.

Ekme : Ekmek işi.

Ayı : Kaba saba olan insanlar için kullanılan bir seslenme sözü. Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdumuzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan, kocaoğlan (Ursus arctos).

Ekim makinesi : (tarım)

Ekim sayımı bildirimi : Tarımsal işletmeleri gelir vergisi yasasına göre üretim bildiriminde kaynak olarak alınan ölçülerin üstünde bulunan çiftçilerin, tarımsal işletmelerinin (gezici hayvancılıkta kışlaklarının) bulundukları köy ve yerlerin muhtarlıklarına baş vurarak ekim, sayımı için yaptıkları bildirim.

Ekimay : Mayıs ayı.

Ekimlik : işleyim: Kahve, kauçuk, kakao gibi kimi bitkilerin geniş ölçüde yetiştirildiği işletme. .

Ekimotik : Ekimozla ilgili olan.

Ekimotik kanama : Ekimoz.

Ekimoz : Herhangi bir darbeye maruz kalan dokulardaki kan damarlarının yırtılması sonucu deri altına kanın toplanmasıyla oluşan morluk, bere, çürük, ezik. Deri veya mukozalarda, yuvarlak veya düzensiz, mavi veya mor renkte, yama tarzında, yaklaşık bir el ayası büyüklüğündeki kanama alanı, ekimotik kanama.

Diğer dillerde Ekim anlamı nedir?

İngilizce'de Ekim ne demek? : n. October, sowing, planting, culture

Fransızca'da Ekim : semis [le], semailles; (ay) octobre [le]

Almanca'da Ekim : n. Oktober

Rusça'da Ekim : n. октябрь (M), сев (M), посев (M)