Eklektik nedir, Eklektik ne demek

Eklektik; bir felsefe terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Seçmeci

"Eklektik" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Okurların bu eklektik bilgilerin temelini merak edip kitaplara başvuracağını umuyorlar." - T. Uyar

Felsefi anlamı:

[Bakınız: seçmeci]

Eklektik hakkında bilgiler

Eklektisizm, farklı sanatsal dizgelerden alınan öğelerin yeni bir dizge içinde yeniden kullanılmasıdır. Sanattaki farklı çağ ve usluplardan seçilip devşirilen öğelerin yeni bir tasarım ya da ürün oluşturmak için ele alınması olgusunu ifade eder.

Eklektisizm kelimesinin kökü olan Eklektik kelimesi genellikle, bir sisteme ait olan veya tek başına anlam ifade eden ögelerin birden fazlasını toparlayarak oluşturulan yeni sistem veya sistemler anlamına gelmektedir. Türkçe'de "eklemek-takmak " anlamına gelen bu kelime, Lidya dilinde "eklektikos" veya tam olarak "yine takmak" anlamına karşılık gelen "eklegein" kelimelerinden türemiştir.

Eklektisizm, 19. yüzyılda çok yaygın bir biçimde görülür. Bununla birlikte eklektisizm bir üslup değil, bir davranış biçimi olarak değerlendirilmelidir. Ancak farklı eklektisist üsluplardan söz edilebilir. Bu üsluplar hepsinde davranış biçimi ortak olduğu halde, biçim malzemesininde de değişirirdiği çağ ya da üslup ve bunların yeniden dizgeleştirilişi farklıdır.

 

Eklektik kısaca anlamı, tanımı:

Seçmeci : Seçmecilik yanlısı olan (filozof, görüş vb.).

Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı.

Sanatsal : Sanata ilişkin, sanatla ilgili.

Dizge : Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, meslek, sistem.

Kullanılma : Kullanılmak işi.

Sanat : Bir şey yapmada gösterilen ustalık. Belli bir uygarlığın veya topluluğun anlayış ve zevk ölçülerine uygun olarak yaratılmış anlatım. Bir meslekte uyulması gereken kuralların tümü. Zanaat. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.

Tasarım : Bir sanat eserinin, yapının veya teknik ürünün ilk taslağı, tasar çizim, dizayn. Daha önce algılanmış olan bir nesne veya olayın bilinçte sonradan ortaya çıkan kopyası. Bir araştırma sürecinin çeşitli dönemlerinde izlenecek yol ve işlemleri tasarlayan çerçeve, tasar çizim, dizayn. Zihinde canlandırılan biçim, tasavvur.

Diğer dillerde Eklektik anlamı nedir?

İngilizce'de Eklektik ne demek? : n. eclectic

Rusça'da Eklektik : n. эклектика (F)

adj. эклектический