Eklem nedir, Eklem ne demek

Eklem; bir anatomi terimidir.

 • Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip birleştiği yer, mafsal

Bir fizik terimi olarak tanımı:

İki nesnenin birleştiği yer.

Veterinerlik alanındaki anlamları:

İskelet sistemini oluşturan kemikler arasındaki işlevsel bağlantıyı sağlayan ögeler, artikulasyo, oynak.

Zooloji alanındaki anlamı:

İki parçanın birleşme ya da ayrılma bölgesi; kemikler arasındaki birleşme yerleri.

Bilimsel terim anlamı:

(…) Anl. önerme eklemi. Krş.. doğrusal eklem, doğrusal olmayan eklem, sıfırlı eklem, sıfırlı doğrusal eklem, birli eklem, ikili eklem, denkgüçlü eklem, yer değiştirici eklem, dağıtıcı eklem, ortaklaştırıcı eklem, ikil eklem, iki değerli doğrusal eklem, çok değerli doğrusal eklem.

yapıcılık: Katışmaç, alçı gibi dolgu gereçleriyle doldurulan iki taş, tahta ve benzeri arasındaki boşluk.

İngilizce'de Eklem ne demek? Eklem ingilizcesi nedir?:

joint, junction, connective, wall painting, articulatio

Osmanlıca Eklem ne demek? Eklem Osmanlıca'da ne anlama gelir?:

mafsal, ekmahalli

Eklem hakkında bilgiler

Eklem, iki kemiğin vücut bölümlerinin hareket edebilmesini sağlamak için birleştiği kısıma verilen ad.

Eklemler yapısal ve fonksiyonel olmak üzere iki tip sınıflandırmaya tabi tutulurlar.

 

Eklemi oluşturan kemikler birbirine fibriz bir doku aracılığıyla bağlanmıştır. Yapısal özellikleri nedeniyle bu gruba dahil edilen syndesmosis tipi eklemler dışındakiler hareketi olmayan eklemlerdir.

Eklem yüzleri kıkırdakla örtülü olup sınırlı hareketler yapabilen bu eklemler içerdikleri kıkırdak tipine göre ikiye ayrılırlar.

Eklem ile ilgili Cümleler

 • Bu cümleleri Tatoeba'ya eklemelisin.
 • Eklemek istediğin bir şey var mı?
 • Tuz eklemem gerekiyor mu?
 • Tatoeba'ya hiç cümle eklemedim.
 • Büyükannem düştü ve kalça eklemini kırdı.
 • Esperanto eklemeli bir dildir.
 • Ekleme ve çıkarmalar hemen gösterilmiyor.
 • Dirsek kol ve önkol arasında eklemdir.
 • Bir cümleyi favorilerinize eklemek için beyaz kalp butonuna basın.
 • Eklemek istediğiniz bir şey var mı?

Eklem tanımı, anlamı:

Vücut : Var olma, varlık. İnsan veya hayvan gövdesi, beden.

Kemik : Bu sert organdan yapılmış. İnsanın ve omurgalı hayvanların çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların genel adı.

Eklem bacaklılar : Birbirine eklenmiş halkalardan oluşan, böcekler, örümcekler, kabuklular, çok ayaklılar vb. bölümlere ayrılan hayvan sınıfı, eklemliler.

Omuz eklemi : Kol kemiğinin başını kürek kemiğinin yuva çukuruyla birleştiren eklem.

 

Ekleme : Eklenmiş. Eklemek işi.

Ekleme dişi : Duvar dişi.

Eklemek : Bir şeyi ek olarak kullanmak. Bir şeyi ekle tamamlamak, ulamak, ilave etmek.

Eklemeli : Bitişken.

Eklemleme : Eklemlemek işi.

Eklemlemek : Bağdaştırmak. Eklemle birleştirmek.

Eklemlenmek : Eklemle birleşmek. Bir araya getirilmek, topluca bitiştirmek.

Eklemli : Eklemi olan.

Eklemsiz : Eklemi olmayan.

Eklemsizler : Kolsu ayaklılardan, kavkı çenetleri arasında eklem olmayan bir sınıf.

Kenar : Bir şeyi çevreleyen çizgi. Bir biçimi sınırlayan çizgilerden her biri. Pervaz, çizgi, antika, baskı vb. çevre süsleri. Bir şeyin, bir yerin bitiş kısmı veya yakını, kıyı, yaka. Merkezden uzak olan, kuytu, ıssız, sapa, tenha yer. Yan.

Mafsal : Birbirine bağlanmış parçaların her yönden dönmesini sağlayan bağlantı ögesi. Eklem.

Bölüm : Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım. Çağ, devir. Bölme işlemi sonunda elde edilen sayı. Bir kuruluşun yönetim birimlerinden her biri, departman, seksiyon. Bir okul veya üniversitenin herhangi bir bilim ve uzmanlık dalında eğitim sağlayan birimlerinden her biri, departman. Canlıların bölümlenmesinde filumların bir araya gelmesiyle oluşan birlik.

Hareket : Bir parçanın yavaşlık, çabukluk derecesi. Davranış, tutum. Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi, devinim, aksiyon. Devinim. Belirli bir amaca varmak için birbiri ardınca yapılmış olan ilerlemeler, akım. Yola çıkma. Kas ve eklemlerin, belli doğal şartlar içerisinde işlemeleri sonucu vücut bölümlerinde düzenli ve olumlu etkilerle oluşturdukları yer değişimi. Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıldanma. Deprem. Demir yollarında katarların düzenlenmesi ve hangi saatlerde yola çıkıp hangi duraklarda karşılaşacaklarını düzenleme işleri.

Sağlamak : Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek. Elde etmek, sahip olmak. Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek. Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak.

Kısım : Bir cinsten veya meslekten olanların tümü. Parçalara ayrılmış bir şeyin her bölümü, bölük, kesim. Kol.

Yapısal : Yapı ile, yapılış ile, kuruluş ile ilgili, strüktürel, konstrüktif.

Eklem ayçası : Yarım ay biçimindeki eklem ara kıkırdağı, menüsküs.

Eklem ayçası kireçlenmesi : Diz ekleminde, iç menüsküsün ön kısmında, muhtemelen travmatik sebeplerle kireç tuzlarının birikimi. Kedilerde görülür.

Eklem ayçası yırtığı : Köpeklerde ve aşım yapan boğalarda, femorotibiyal eklemde ön çapraz bağın yırtılması ve eklemin sabitliğinin kaybolmasından kaynaklana eklem ayçasının arka boynuzunda oluşan yırtık, menüsküs yırtığı.

Eklem bacaklılar bilimi : (Yun. arthron: mafsal; pous: ayak; logos, bilim) Omurgasız hayvanlardan eklem bacaklıları inceleyen bilim dalı. Artropodoloji. Omurgasız hayvanlardan eklem bacaklıları inceleyen bilim dalı, artropodoloji. Omurgasız hayvanlardan eklem bacaklıları inceleyen bilim dalı, artropodoloji.

Eklem bağı : (biyoloji)

Eklem bilimi : Kemikler arasında oluşan eklemleri inceleyen bilim dalı, artroloji, sindesmoloji.

Eklem boşluğu : Eklem kapsülasıyla çevrili ve içinde eklem sıvısının bulunduğu boşluk, kavum artikulare.

Eklem çatalı : Değişimli eklemlerde, dingil ucundaki çatal biçimli eklem parçası.

Eklem çıkığı : Çıkık.

Eklem diski : Eklem boşluğunu tam olarak iki bölüme ayıran kıkırdak, diskus artikularis.

Diğer dillerde Eklem anlamı nedir?

İngilizce'de Eklem ne demek? : n. joint, articulation, arthrosis, knuckle, link, linkage

Fransızca'da Eklem : joint [le]; articulation [la]

Almanca'da Eklem : n. Artikulation, Gelenk

Rusça'da Eklem : n. соединение (N), сочленение (N)