Ekonomik ambargo nedir, Ekonomik ambargo ne demek

  • Cezalandırmak amacıyla bir ülkeye ekonomik alanda yaptırım uygulama

Ekonomik ambargo tanımı, anlamı:

Ekonomik : Az masraflı, hesaplı, iktisadi. En az çabayla en çok verim alınan, kazançlı. Kolay kullanılabilen. Ekonomi ile ilgili olan, iktisadi.

Ekonomi : Bu ilişkileri inceleyen bilim dalı, iktisat. İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat. Tutum.

Ambargo : Bir malın serbest sürümünü engellemek için konulan yasak, engelleyim. Bir ülkenin dış dünyayla ilişkilerini engelleme, engelleyim. Bir devletin, gemilerin kendi limanlarından ayrılmasını yasaklama buyruğu, engelleyim. Bir kişinin başka kişilerle ilişkilerini engelleme, engelleyim.

Ambar : Genellikle tahıl saklanan yer. Yiyecek ve bazı eşyanın saklandığı yer. Kum, çakıl vb. yapı malzemesini ölçmekte kullanılan ve her yanı çoğunlukla 75 santimetre olan küp ölçek. Eşya taşıma işleri yapan kurum veya ortaklık. Geminin yük koymaya ayrılmış yeri. Genellikle tahılın çok üretildiği yer, bölge.

Cezalandırmak : Bir kimseye veya varlığa ceza vermek.

Ülke : Devlet. Bir özelliği ön plana çıkarılarak düşünülen bölge. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket.

 

Yaptırım : Kanun, ahlak gibi kurumların buyruklarının yerine getirilmesini sağlama, müeyyide. Yasaya, kurala karşı yapılmış olan aykırı davranışlara verilen ceza. Yaptırma işi.

Uygulama : Kuramsal bir bilgiyi, ilkeyi, düşünceyi herhangi bir alanda hayata tatbik etme, tatbik. Yürütüm. Uygulamak işi, tatbikat, tatbik, pratik. Bir sanat ve bilim dalının ilkelerini düşünce alanından uygulama alanına geçirip gerçekleştirme işi, kılgı, tatbik, ameliye, pratik.