Ekseri nedir, Ekseri ne demek

Ekseri; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de zarf olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Genellikle

"Ekseri" ile ilgili cümleler

  • "Ekseri kocaya varmamış kızlarda olduğu gibi Gülsen'de de tatsız bir bedbahtlık vardır." - R. N. Güntekin

Ekseri anlamı, tanımı:

Ekser : Büyük çivi.

Ekseriya : Genellikle.

Ekseriyet : Çoğunluk, çokluk.

Ekseriyetle : Genellikle. Çoğunlukla.

Kahir ekseriyet : Ezici çoğunluk.

Genel : Bir genelleme sonucunda elde edilen. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Yetkisi ve sorumluluğu çok olan.

Genellikle : Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğun, çoğunlukla, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle.

Ekseriyyet : çoğunluk. ~ -i ârâ: oyçokluğu.

Diğer dillerde Ekseri anlamı nedir?

İngilizce'de Ekseri ne demek? : n. most; largest; majority

Rusça'da Ekseri : adv. часть: большей частью