Eksiksiz nedir, Eksiksiz ne demek

Eksiksiz; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

 • Eksiği olmayan, tam, tamam
 • Tam olarak.
 • İyi, namuslu, temiz.

"Eksiksiz" ile ilgili cümle örnekleri

 • "Verdiği emirler, on, on beş dakika içinde bütün Ege bölgesinde duyuluyor, eksiksiz uygulanıyordu." - N. Cumalı

Eksiksiz tanımı, anlamı:

Eksik : Mükemmel olmayan, kusurlu, muallel, sakat. İhtiyaç duyulan şey. Bir bölümü olmayan, noksan, natamam. Az.

Eksiksizlik : Eksiksiz olma durumu.

Tamam : Beğenilmeyen bir iş veya öneri karşısında söylenen bir söz. Evet. Tamamlanmış, bitmiş. Eksiksiz. Yanlış ve yalan olmayan, doğru. Bütün, tüm.

Namuslu : Ahlak kurallarına uygun olarak davranan, namuskâr. Olması gerektiği gibi.

Tam : Tıpkı. Gerçek, kusursuz. En elverişli, en uygun. Ehliyetli, yetkin. Bütün, tüm. Amerikan doları. Eksiksiz, kesintisiz. O sırada, o anda.

İyi : Bol, çok, aşırı. Yerinde, uygun. Doğru olan. İstenilen, beğenilen, yerinde, yararlı, uygun bir biçimde. Uğurlu, hayırlı, iyilik getiren. Öğrencinin değerlendirilmesinde kullanılan orta ile pekiyi arasındaki not. İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğenilecek biçimde olan, kötü karşıtı. Yeterli, yetecek miktarda olan. Esen, sağlıklı.

Temiz : Sabıkasız. Özenle yapılmış. Ahlakça lekesiz, necip, nezih. Kirli, lekeli, bulaşık olmayan bir biçimde. Çok az kullanılmış veya hiç kullanılmamış olan, özrü olmayan. Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, arı, pak, münezzeh, hijyen, hijyenik.

 

Eksiksiz birim dikey küme : Bir doğrusal uzayda birbirlerine dik birim yöneylerden oluşan bir büyükçe altküme. Anlamdaş. kapalı birim dikey dizge.

Eksiksiz düzgün uzay : Üzerindeki her Cauchy süzgeci içindeki bir noktaya yakınsayan düzgün uzay.

Eksiksiz hal : Bükünlü dillerde, gövdenin kısa derecesiyle yapılan isim hallerine denir.

Eksiksiz kişi : Bükünlü dillerde, gövdenin tam derecesiyle yapıları fiil kişilerine denir.

Eksiksiz küme : Üzerindeki her Cauchy süzgeci içindeki bir noktaya yakınsayan küme. Her öğesi altkümesi olan küme. || Ör. eksiksiz bir kümedir, çünkü (…)

Eksiksiz öbek : Sol ve sağ düzgün uzayları birbirlerine özdeşlik gönderimine göre düzgün eşyapılı olan ilingesel öbek.

Eksiksiz ölçevli uzay : Her Cauchy dizisinin ereyini kendi içinde bulunduran ölçevli uzay.

Eksiksiz ölçüm : (…)

Eksiksiz örgü : Boş olmayan her altkümesinin en küçük üst sının ile en büyük alt sınırı var olan örgü.

Eksiksiz tümlev : Birinci basamaktan bir tikel türetik denklemin iki değiştirgeye bağlı çözümü.

 

Eksiksiz ile ilgili Cümleler

 • Parayı eksiksiz bir şekilde teslim edeceğine söz verdi.
 • Ali çok eksiksiz, değil mi?
 • Prens John eksiksiz bir törenle toprağa verildi.
 • İnsan kendine güvenmeli ki bir işi eksiksiz başarabilsin.
 • Bunun anlamını eksiksiz olarak çevirmek zordur.
 • Allah eksiksiz, sameddir.
 • Bana gerçek manada güvenip emirlerimi eksiksiz yerine getir.

Diğer dillerde Eksiksiz anlamı nedir?

İngilizce'de Eksiksiz ne demek? : adj. complete, perfect, solid, consummate, factual, thoroughgoing, thorough, without defect

adv. in full

Fransızca'da Eksiksiz : accompli/e, achevé/e, adéquat/te, complet/ète, consommé/e, entier/ière, exhaustif/ive, florissant/e, total/e

Almanca'da Eksiksiz : adj. exakt, Fehl: ohne Fehl, lückenlos, makellos, vollständig

Rusça'da Eksiksiz : adj. полный, беспрерывный, законченный, идеальный, полноценный