Eksin nedir, Eksin ne demek

Eksin; bir kimya terimidir.

  • Anyon

Yerel Türkçe anlamı:

Yaşlılık ya da şiddetli bir hastalık nedeniyle bunamış (kimse).

İhtiyar.

Kötü, ters, fena, aksi.

Biyoloji'deki anlamı:

[Bakınız: ekzin]

Fiziksel Kimya alanındaki anlamı:

Eksi yüklü özdecik yükünü.

Su ürünleri alanındaki kelime anlamı:

Ekzin.

Bilimsel terim anlamı:

Elektrikle ayrışımda ve pillerde anoda göç eden eksi yüklü yükün. Örn. SO4-2, Cl-

fizik, kimya: Artıuca giden eksi elektrikle yüklü yükün ya da kök.

İngilizce'de Eksin ne demek? Eksin ingilizcesi nedir?:

anion, exine, extine

Eksin anlamı, tanımı:

Anyon : Negatif elektrikle yüklü iyon, eksin.

Eksin değişimi : Bir özdeğin ortamda bulunan eksinlerden bir türünü yeğleyip, yüzeyindeki eksinlerle yer değiştirerek tutması.

Eksinsel iletkenlik : Yarı iletkenlerde eksinlerin devinimleriyle oluşan yükünsel iletkenlik.

Eksinti : genel uygulayım: Bir ürün ya da malda, kuruma, bozulma, dökülme vb. nedenlerle oluşan ağırlığa, değere ilişkin eksilme. Bu eksilmeye bağlı olarak azalan nicelik ya da değer. 3-radyoculuk: Radyo ışıtaçlarında eksi yüklü olan ve elektron üreten elektrik ucu.

Diğer dillerde Eksin anlamı nedir?

İngilizce'de Eksin ne demek? : [ekmek] v. sow, plant, crop, inseminate, set, set out, sprinkle, tame

n. negative

Rusça'da Eksin : adj. бессильный, немощный