Eksisiz hermitsel biçim nedir, Eksisiz hermitsel biçim ne demek

Eksisiz hermitsel biçim; Matematik alanında kullanılan bir terimdir.

Matematik'te terim anlamı:

Her x için B eşitsizliğini sağlayan B Hermitsel biçimi.

Eksisiz hermitsel biçim kısaca anlamı, tanımı

Biçi : Erkek çocuk

Hermi : Duvarların üzerine konan ağaç, kiriş.

Hermitsel biçim : B(x,y) = B(y,x) koşulunu sağlayan B ikidoğrusal biçimi.

Biçim : Biçme işi. Yazı ve simgelerin bilgisayarda kullanılmaya elverişli çerçevesi, düzeni, format. Disket vb.nin bilgisayarda kullanılabilir durumu. Yakışık alan şekil, uygun şekil. Herhangi bir şeyin benzeri. Sanat ve edebiyat eserlerinde dış görünüş, form. Şiirlerin kuruluş ve uyak düzenlerine göre olan dış görünüşü, şekil. Bir nesnenin dış çizgileri bakımından niteliği, dıştan görünüşü, şekil, eşkâl. Tarz.

Eksi : Çıkarma işleminde - işaretinin adı, nakıs. Eksiklik. Sıfırdan küçük, önünde eksi işareti bulunan (sayı), negatif, nakıs, artı karşıtı.

Sağlayan : Tekeffül eden, mütekeffil.

Eşitsiz : Eşit olmayan.

İçin : Amacıyla, maksadıyla. Düşüncesince, kendince, göre. Özgü, ayrılmış. Ant deyimleri yapan bir söz. Karşılığında, karşılık olarak. Oranla, göz önünde tutulursa. Uğruna, yoluna. -den dolayı, -den ötürü. Neden ve sonuç belirten bir söz. Hakkında. Süre belirten bir söz.

 

Eşit : Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki veya daha çok şey), müsavi. Aynı haklardan yararlanan, aynı düzeyde olan (kimse).

Her : Önüne geldiği ismin benzerlerini "teker teker hepsi, birer birer hepsi, birer birer tamamı" anlamıyla kapsayacak biçimde genelleştiren söz.

X : Ksantin. Ksantozin. Bir amino asit dizisinde tayin edilmemiş amino asit.

B : Türk alfabesinin ikinci sırasında yer alan ve Be adı verilen bu harf, ses bilimi bakımından ötümlü, çift dudak patlayıcısını gösterir. Nota işaretlerini harflerle gösterme yönteminde İngilizler b harfiyle “si”yi, Almanlar ise “si bemol”ü gösterirler. Bor elementinin simgesi. Van der Waals eşitliğinde moleküllerin kapladığı hacim. Regresyon kat sayısı. l.Bor. 2.5-Bromoüridin. Müzik edebiyatında ve dizgelerde Sİ notasını ifade eden harf. Ülkelerin, kurumların ve yatırım araçlarının orta güvenilirlik aralığını gösteren ve derecelendirme kuruluşu tarafından verilen not. B’nin sayıları arttıkça güvenilirlik derecesi yükselir; işaret değişiklikleri her bir konum için olumlu veya olumsuz gelişmelere işaret eder (BB, BBB, B+, BB- vb).

Diğer dillerde Eksisiz hermitsel biçim anlamı nedir?

İngilizce'de Eksisiz hermitsel biçim ne demek ? : nonnegative hermitian form