Elektrik üreteci nedir, Elektrik üreteci ne demek

  • Jeneratör

Elektrik üreteci hakkında bilgiler

Elektik üreteci ya da kısaca üreteç, mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren alet. Mekanik enerjinin kaynağı buhar makinesi, su, içten yanmalı motor, rüzgar türbini olabilir.
Üretecin tersine, elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirmeye yarayan aletler elektrik motorlarıdır ve elektrik motorlarıyla üreteçlerin pek çok ortak yanları vardır.

Elektrik üreteci anlamı, kısaca tanımı:

Elektrik : Bu enerjiden elde edilen aydınlanma. Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü. Çarpıcılık, cazibe, canlılık. Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi. Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu.

Jeneratör : Üreteç.

Mekanik : Makine ile yapılan. Düşünmeden yapılan. Denge veya hareket kurallarıyla ilgili. Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalı.

Enerji : Organların çalışabilmesi ve vücut ısısının sürdürülebilmesini sağlayan besin ögelerinin oluşturduğu güç. Manevi güç. Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke.

Alet : Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştirmek için özel olarak yapılmış nesne. Bir sanatı yapmaya, uygulamaya yarayan özel araç. Maşa. Bir makineyi oluşturan ve işlemesine yardım eden parçalardan her biri.

 

Buhar : Isı etkisiyle sıvıların ve bazı katıların dönüştükleri gaz durumu.

Makine : Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü. Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması. Araba, otomobil.

Yanma : Yanmak işi. Bir cismin oksijenle birleşmesi sırasında ortaya çıkan olayların tümü.

Diğer dillerde Elektrik üreteci anlamı nedir?

Fransızca'da Elektrik üreteci : générateur électrique, groupe électrogène