Elektronegatif nedir, Elektronegatif ne demek

Elektronegatif; bir fizik terimidir. Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Elektrolizde artı kutupta toplanma niteliği olan (cisimler)

Biyoloji'deki anlamı:

Birbirinden farklı iki atom arasında kovalent bağ teşekkül ettiği zaman, pozitif yüklü çekirdeğe sahip atomun dış elektronlara bağlı bulunan diğer atomdan daha büyük çekim gücü uygulaması, paylaşılan elektronların o tarafa daha yakın olması ile bu atomun daha fazla negatif yüklü atom yani elektronegatif olması.

İngilizce'de Elektronegatif ne demek? Elektronegatif ingilizcesi nedir?:

electronegative

Fransızca'da Elektronegatif ne demek?:

électronégatif

Elektronegatif hakkında bilgiler

Elektronegatiflik, kimyada bağ yapımı kullanılan elektronların bağı oluşturan atomlar tarafından çekilme gücüdür. Klor gibi dış enerji seviyeleri hemen hemen tamamen doldurulmuş atomlar güçlü elektronegatiftirler ve kolaylıkla elektron alırlar. Buna karşın sodyum gibi dış seviyeleri hemen hemen boş olan

1s2 2s2 2p6 [3s1]

şeklindeki atomlar kolaylıkla elektonlarını verirler ve güçlü elektropozitiftirler. Yüksek atom numaralı elementler de düşük bir elektronegatifliğe sahiptir. Çünkü dış elektronlar pozitif çekirdeklerden oldukça uzaktadır, elektronlar atomlara kuvvetlice çekilmezler.

 

Ayrica elektronegatiflik periyodik tabloda soldan saga dogru gidildikce artar,yukaridan asagiya gidildikçe ise azalir.

Elektronegatif tanımı, anlamı:

Elektron : Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı.

Elektroliz : Bir elektrik akımının etkisiyle ortaya çıkan kimyasal ayrışma.

Kutup : Bir konuda yüksek bilgisi ve yetkisi olan kimse. Bir mıknatıs demirinin iki ucundan her biri. Gök küresinin, dolayında döndüğü varsayılan eksenin iki ucundan her biri. Birbiriyle karşıt olan şeylerden her biri. Elektrik akımını oluşturan gerilim ayrılığının en yüksek dereceyi bulduğu iki noktadan her biri. Yer yuvarlağının, Ekvator'dan en uzak olan yer ekseninin geçtiği varsayılan iki noktasından her biri.

Toplanma : Toplanmak işi.

Nitel : Nitelik bakımından, nitelikle ilgili, kalitatif.

Kimya : Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim. Uyum. Üstün özellikler taşıyan çok değerli şey.

Atom : Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık. Yaprakları üst üste sarılı topak marul. Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

 

Taraf : Yön, yan, doğrultu. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Yöre, yer. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi.

Elektronegatiflik : Elementlerin, katıldıkları kimyasal bağdaki elektronlara sahip olma eğilimlerinin bağıl ölçüsü. Genel olarak, periyodik sistemin sağ üst kısmında yer alan elementlerin elektronegatiflikleri yüksektir En elektronegatif element olan Florun elektronegatifliği itibari olarak 4,00 kabul edilmiş ve diğer elementlerin elektronegatiflikleri buna göre sıraya dizilmişlerdir.

Elektronegatiflik farkı : Birbirine bağlı iki atom arasında bağı polarlayabilme gücünü ifade etme şekli.

Diğer dillerde Elektronegatif anlamı nedir?

İngilizce'de Elektronegatif ne demek? : electronegative