Elektronegatiflik nedir, Elektronegatiflik ne demek

Elektronegatiflik; Kimya alanında kullanılan bir terimdir.

Kimya'da terim anlamı:

Elementlerin, katıldıkları kimyasal bağdaki elektronlara sahip olma eğilimlerinin bağıl ölçüsü. Genel olarak, periyodik sistemin sağ üst kısmında yer alan elementlerin elektronegatiflikleri yüksektir En elektronegatif element olan Florun elektronegatifliği itibari olarak 4,00 kabul edilmiş ve diğer elementlerin elektronegatiflikleri buna göre sıraya dizilmişlerdir.

Elektronegatiflik hakkında bilgiler

Elektronegatiflik, kimyada bağ yapımı kullanılan elektronların bağı oluşturan atomlar tarafından çekilme gücüdür. Klor gibi dış enerji seviyeleri hemen hemen tamamen doldurulmuş atomlar güçlü elektronegatiftirler ve kolaylıkla elektron alırlar. Buna karşın sodyum gibi dış seviyeleri hemen hemen boş olan 1s2 2s2 2p6 [3s1] şeklindeki atomlar kolaylıkla elektonlarını verirler ve güçlü elektropozitiftirler. Yüksek atom numaralı elementler de düşük bir elektronegatifliğe sahiptir. Çünkü dış elektronlar pozitif çekirdeklerden oldukça uzaktadır, elektronlar atomlara kuvvetlice çekilmezler. Ayrıca elektronegatiflik periyodik tabloda soldan sağa doğru gidildikçe artar,yukarıdan aşağıya gidildikçe ise azalır.

Elektronegatiflik anlamı, tanımı

 

Elektro : Elektrokardiyografi. Elektrikle ilgili

Elek : Taneli veya un gibi toz durumunda olan şeyleri yabancı maddelerden ayıklamak veya incesini kabasından ayırmak için kullanılan, tahta bir kasnak ve tek tarafa gerilmiş, gözenekli tel, kıl, bez vb.nden oluşan araç.

Elektron : Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı.

Elektronegatif : Elektrolizde artı kutupta toplanma niteliği olan (cisimler).

Elektronegatiflik farkı : Birbirine bağlı iki atom arasında bağı polarlayabilme gücünü ifade etme şekli.

Elektropozitif : Elektrolizde eksi kutupta toplanma niteliği olan (cisimler).

Kimyasal bağ : [Bakınız: bağ]. Atom veya iyonların bağımsız molekül oluşturmasını sağlayan kuvvetlerden doğan etkileşim türü. İyonik bağ ve kovalent bağ gibi türleri vardır. Birden fazla atomu veya iyonu bir arada tutan çekim kuvveti.

Elektronlar : Negatif elektrik yük birimini taşıyan ve bütün atomların çekirdeklerinin çevresinde bulunan parçacıklar.

Kolaylıkla : Sıkıntı çekmeden, güçlüklere uğramadan, kolayca.

Kuvvetlice : Oldukça güçlü, kuvvetli. (kuvvetli'ce) Güçlü bir biçimde.

Periyodik : Süreli. Süreli yayın.

Numaralı : Belli bir numarası olan.

Çekirdek : Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum. Yenmek için satılan ayçiçeği tohumu. Ağaçlarda soyulmayan bölüm. Bir hücrenin merkezini oluşturan cisimcik. Atom çekirdeği. Kuyumculukta kullanılan ve 5 cgr'a eşit olan ağırlık ölçüsü. Bir şeyin temelini oluşturan.

Kuvvetli : Gücü çok olan, zorlu, şiddetli. Saygın, nüfuzlu. Etkili. Görevini iyi yapan, keskin. Sağlam, dayanıklı olan. Çok etkileyici. Üstün, donanımlı.

 

Kimyasal : Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi.

Kolaylık : Kolay duruma getiren. Bir işi yapabilme durumu ya da imkânı. İşlerin kolayca yapılmasını sağlayan şey. Kolay olma durumu.

İtibari : Gerçekten öyle olmadığı hâlde öyle sayılan, saymaca, fiktif.

Çekilme : Çekilmek işi. Yerin yükselmesiyle bu yeri örten deniz sularının gerilemesi, basma karşıtı. Bir boksörün veya güreşçinin herhangi bir sebeple karşılaşmayı bırakması. Savaşta, bir ordunun veya bir birliğin düşmandan ayrılmak için yaptığı davranış, ricat. Bir görevden, bir işten kendi isteği ile ayrılma, istifa.

Diğer dillerde Elektronegatiflik anlamı nedir?

İngilizce'de Elektronegatiflik ne demek ? : electronegativity