Elektronik çalgılar nedir, Elektronik çalgılar ne demek

Elektronik çalgılar; bir müzik terimidir.

  • Elektrikten yararlanarak ses gücü yükseltilen çalgılar

Elektronik çalgılar kısaca anlamı, tanımı:

Elektronik : Elektron temeline dayanan, elektronla ilgili. Serbest elektronların etkisiyle oluşan olayları inceleyen bilim dalı.

Elektron : Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı.

Çalgı : Çalgı çalma, müzik. Müzik aleti, çalgı aleti, enstrüman. Müzik topluluğu.

Elektrik : Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi. Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü. Bu enerjiden elde edilen aydınlanma. Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu. Çarpıcılık, cazibe, canlılık.

Yarar : Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj. Çıkar. Yarayan, elverişli, uygun.

Yükselti : Bir noktanın deniz yüzeyinden olan yüksekliği, yükseklik, rakım, irtifa. Tümsek.