Elektronik posta nedir, Elektronik posta ne demek

"Elektronik posta" ile ilgili cümle

  • "Yıllar sonra elektronik posta mesajları teati ederek barıştık." - R. Erduran

İngilizce'de Elektronik posta ne demek? Elektronik posta ingilizcesi nedir?:

electronic mail (e-mail)

Elektronik posta hakkında bilgiler

e-posta, internet üzerinden gönderilen dijital mektup. Elektronik posta kavramının akronimidir. Görsel olarak kâğıt bir mektup ile aralarında büyük bir fark yoktur. E-postalara resim, müzik, video gibi her türlü dosya türü eklenebilir ve alıcının bilgisayarına transfer edilebilir. Her gün dünyada milyarlarca e-posta gönderilmektedir. Ucuzluğu ve kolaylığı nedeniyle kâğıt mektuplardan daha yaygın olarak kullanılmktadır ancak güvenilirliğinin yetersizliği nedeniyle resmi işlerde kullanımı oldukça kısıtlıdır.

Ağ (web) sayfasıyla ve özel ileti programları (Outlook, Thunderbird, vs.) ile çeşitli protokollerle (POP3, IMAP, vs.) iletiye ulaşılır. İletide karşılaşılan en büyük sorun yığın iletilerdir (İngilizce: spam e-mail).

Elektronik posta ile ilgili Cümleler

  • Sana bir elektronik posta gönderdim.
  • Kim posta yoluyla mektup gönderir ki? Bu günlerde elektronik postamız var.
  • Herkes kısa mesaj atıyor ya da bilgisayardan elektronik posta gönderiyor.
  • Bana Tom'un elektronik posta adresini söyle.
  • Elektronik posta adresin nedir?
  • Az önce elektronik postanı aldım.
 

Elektronik posta kısaca anlamı, tanımı:

Bilgisayar : Çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin.

Posta : Bu emanetleri toplayan ve dağıtan kuruluş ve bu kuruluşun bulunduğu yer. Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mektup ve emanetlerin tümü. Yirmi dört saatlik çalışma gününün, çalışma bölümlerinden her biri, vardiya. Hizmet nöbetinde bulunan er. Takım, kol. Kez, defa, sefer. Genellikle bu emanetleri götüren taşıt. Bir sanayi veya ticaret işletmesinde aynı süre içinde çalışanların tümü. Vapur, tren, uçak vb. taşıtlarla yapılmış olan yolculuk.

Elektronik : Serbest elektronların etkisiyle oluşan olayları inceleyen bilim dalı. Elektron temeline dayanan, elektronla ilgili.

Elektron : Bütün atomlarda bulunan negatif yüke sahip temel parçacık, pozitron karşıtı.

Post : Tarikatlarda şeyhlik makamı. Bazı deyimlerde "can" anlamında kullanılan bir söz. Tüylü hayvan derisi. Makam.

Gönderim : Birtakım bilgileri içeren, kişiden kişiye veya kurumlar arası bilginin geçişini sağlayan belge.

Merkez : Bir kapalı eğrinin veya bazı çokgenlerde köşegenlerin kesişme noktası. Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri. Bir dairenin veya bir küre yüzeyinin her noktasından aynı uzaklıkta bulunan iç nokta, özek. Polis karakolu. Belirli bir yerin ortası. Bir işin öğretildiği yer. Bir işin yoğun olarak yapıldığı yer. Biçim, tarz.

 

Bilgi : Kurallardan yararlanarak kişinin veriye yönelttiği anlam. İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat. İnsan zekâsının çalışması sonucu ortaya çıkan düşünce ürünü, malumat, vukuf. Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf. Bilim. Genel olarak ve ilk sezi durumunda zihnin kavradığı temel düşünceler.

İletişim : Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon. Telefon, telgraf, televizyon, radyo vb. araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere, komünikasyon.

Elmek : Elektronik posta.

İnternet : Genel Ağ.

Gönderi : Bir yerden bir yere özellikle posta ile gönderilen paket, telgraf, mektup vb. Yolcu etme, uğurlama.

Diğer dillerde Elektronik posta anlamı nedir?

İngilizce'de Elektronik posta ne demek? : electronic mail