Elemen nedir, Elemen ne demek

Elemen; Yerleşim Merkezi olarak kullanılan bir kelimedir.

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Elek.

Gezilecek Görülecek bir yer olarak anlamı:

Bolu kenti, Gökçesu nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

Teknik terim anlamı:

Elek. (Emirdağ Afyonkarahisar).

Değirmen eleği. (Kandilli Bilecik; Yüreğil Kütahya).

Elemen ile ilgili Cümleler

  • Magnezyum kimyasal bir elementtir.
  • Biz HTML'nin, temel bir kural olarak, açık ve kapalı etiketlerle işaretlenmiş elementler olduğunu açıkladık.
  • Titanyum, sembolü Ti olan kimyasal bir elementtir.
  • Sodyum yer kabuğundaki en bol elementlerden biridir.
  • İridyum en ender elementlerden biridir.
  • Kurşun, sembolü Pb olan kimyasal bir elementtir.
  • Tantal, sembolü Ta olan kimyasal bir elementtir.
  • Bugüne kadar Periyodik elementler tablosunda kaç element vardır?
  • Kimyasal semboller kimyasal elementleri tanımlamak için kullanılır.

Elemen anlamı, tanımı

Elem : Acı, üzüntü, dert, keder

Eleme : Elemek işi, eliminasyon. Çeyrek sona katılacak sporcu ve takımları ayırmak için düzenlenen seçme yarışı.

Alfa yapıcı element : [Bakınız: alfa yapıcı].

Ana elementler : Makroelementler.

Artık element : Erime ya da arıtma sonucu, metal ve alaşımların yapısında kalmış olan katışkı elementi.

Belirteç element : İzleyici element.

Besin elementi : Besin ögesi.

Birikme elementi : Birikme oluşturan element.

 

Elementel analiz : Maddeyi meydana getiren elementlerin, nitel olarak tayini.

Elementel gaz : Hidrojen, oksijen gibi normal koşullarda gaz halinde bulunan element.

Elementer cisimcik : İnklüzyon cisimciği. Chlamidia’ların hücre dışında bulunan enfeksiyöz formu, temel cisimcik. Elektron yoğun çekirdek materyaliyle birkaç ribozom ve kalın bir duvardan oluşur. Eskiden kan pulcuğu anlamında kullanılan terim.

Elementer partikül : Mitokondriler hipotonik bir çözeltiye bırakıldıktan sonra fosfotungstik asit ile boyandıklarında, iç zarın matrikse bakan yüzeyinde, zara gömülü bir kaide parçasına bir sapla tutunmuş başlıklar içeren, 10 nm aralıklarla dizilmiş ATPaz aktivitesi gösteren partiküller. F1 partikülü.

Eser elementler : Zn, Cu, Mn gibi canlı dokuda çok az miktarda fakat mutlaka bulunması gerekli elementler. İz elementler. Cu, Mn, Se, Zn, F, I gibi canlı dokuda çok az miktarda bulunan (50 ppm in altında) elementler. Sudaki konsantrasyonu bir ppm’den daha düşük olan ve canlı dokuda çok az miktarda da olsa mutlaka bulunması gerekli olan Fe, Zn, Cu, Mn, Co gibi elementler, iz elementler. İz elementler.

Ferrit dengelestirici element : [Bakınız: alfa dengeleştiri].

Gamma yapıcı element : [Bakınız: gamma yapıcı].

Geçiş elementleri : Kısmen dolu d kabuğuna sahip elementlere verilen genel isim.

 

Hareketli dna elementleri : Hem ökaryot hem prokaryot genomlarında bulunan, kromozomun bir yerinden bir yerine yer değiştirebilen hareketli DNA parçası. Prokaryotlarda genellikle transpozon olarak adlandırılır. Hareketli element, hareketli genetik element, sıçrayan genler.

Hareketli genetik elementler : Sıçrayan genler.

Işıklı element : Bir akkor lambanın ışık yayımlayan bölümü.

İndikatör element : İzleyici element.

İz elementler : [Bakınız: eser elementler]. Eser elementler. Çinko, bakır, mangan, demir, molibden, iyot, selenyum ve kobalt gibi canlı dokuda çok az miktarda, fakat mutlaka bulunması gerekli elementler, mikro elementler, minor elementler, katalitik elementler, eser elementler.

İzci element : İzleyici element.

İzleyici element : Bir sistemin davranışlarını izlemek amacıyla sisteme verilen doğal veya yapay radyoaktif izotoplar; radyoaktif indikatör. Örneğin tiroid bezinin incelenmesinde radyoaktif iyot kullanılır. Biyolojik ve diğer araştırmalarda bir maddenin sonunu izlemek veya bir besin maddesinin metabolizma yolu veya hayvanlarda büyüme oluşturması gibi bir kimyasal reaksiyondaki aşamalarını takip etmede kullanılan, karbon 14, kalsiyum 45, kobalt 60, fosfor 32 gibi radyoaktif bir element, izci element, indikatör element, belirteç element.

İzotopik element : Birden daha fazla, doğal olarak oluşan isotopun bir elementi.

Karbür yapıcı element : Isıl işlem sırasında, çeliğin bileşimindeki karbon ile bileşerek karbür oluşturabilen alaşım element, karbür yapıcı diye de bilinir.

Katalitik elementler : İz elementler.

Katışkı elementi : Katışıklık yaratan element. artık element de denir.

Mikro elementler : İz elementler.

Minor elementler : İz elementler.

Ostenit dengeleştirici element : [Bakınız: gamma dengeleştirici].

P elementleri : Drosophila melanogaster'de bulunan ve transpozon yapan bir element grubu.

Plastik elementler : Makro elementler.

Platin grubu elementleri : Rutenyum, osmiyum, rodyum, iridyum, paladyum ve platin gibi geçiş elementleri.

Radyoaktif element : Işın yayılmasıyla eş zamanlı olarak bölünen yüksek atom kütleli element. Çekirdekleri sabit olmayan ve kararlı duruma gelinceye kadar bölünmeye devam ederek bölündükçe radyasyon yayan uranyum, radyum ve radon gibi elementler.

Süpertransuranik elementler : Atom numarası 108’den büyük ve henüz keşfedilmemiş ve sentezlenmemiş olmalarına rağmen teorik olarak çok kararlı olan, element 110’un yarı ömrünün108 yıl olarak öngörüldüğü gibi ,elementler.

Şelat iz elementler : Emilimini arttırmak için nötr bir molekülle birleştirilmiş iz elementler.

Transaktinit elementler : Periyodik çizelgede atom numarası 103’den büyük olan elementlere verilen genel ad.

Transuranik elementler : Periyodik çizelgede uranyumdan sonra gelen ve Neptünyum (Z: 93) dan başlayıp en son keşfedilen Unilenyum (Z: 109)a kadar uzanan, yapay yollarla üretilen kararsız elementlere verilen genel ad.

Uranyum ötesi elementler : Proton sayıları uranyumunkinden büyük olan elementler.

Üretken element : Zincir tepkimesi yapabilen en küçük element.

Element : Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan veya bileşim yoluyla elde edilemeyen madde.

Diğer dillerde Elemeli karşılaşmalar anlamı nedir?

Almanca'da Elemeli karşılaşmalar ne demek ? : ausscheidungsspiele