Element nedir, Element ne demek

Element; bir kimya terimidir.

  • Kimyasal yöntemlerle ayrıştırılamayan veya bileşim yoluyla elde edilemeyen madde

"Element" ile ilgili cümleler

  • "Grafit ve elmas, karbon elementinin iki değişik biçimidir."

Kimya'daki anlamı:

Tek tip atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla daha basit maddelere ayrıştırılamayan madde.

Orta Öğretim alanındaki anlamı:

[Bakınız: eleman]

Veterinerlik alanındaki anlamları:

Aynı cins atomlardan yapılmış ve daha basit maddelere parçalanamayan basit bir madde.

Birincil parçalardan herhangi biri veya bir şeyin ögeleri.

İngilizce'de Element ne demek? Element ingilizcesi nedir?:

element

Element hakkında bilgiler

Element, aynı cins atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere verilen isim.

Kimyasal elementler aynı atom numarasına sahiptirler. Atom numarası atomdaki proton sayısını (cekirdek yükünü) gösteren sayıdır. Bir elementin böylece tüm atomlarında aynı sayıda proton bulunur. Proton sayıları aynı, nötron sayısı (kütle numaraları (= proton sayısı + nötron sayısı)) farklı atomlara izotop denir.

Toplam 118 adet element bulunmuştur. Bunların 94 tanesi Dünya üzerinde doğal olarak bulunmaktadır. 80 adet element sabit izotopa sahiptir. Bu elementler, atom numarası 43 ve 61 (teknetyum ve prometyum) dışında atom numarası 1'den 82'ye kadar olan atomlardır. Atom numarası 83 ve daha fazlası olan atomlar (bizmut ve fazlası) kesinlikle sabit değildirler ve radyoaktif özellikler barındırırlar. Atom numarası 83'ten 94'e kadar olanlar sabit değillerdir.

 

Bir element insan vücudunda yüzde miligram mertebesinde bulunursa bu elemente makroelement (majörelement, plastik element) denir. Diğerlerine nazaran daha az oranda (yüzde mikrogram mertebesinde) bulunanlara ise izelement (oligoelement, minörelement, katalitik element) adı verilir. Minörelementler genellikle enzim, hormon gibi vücutta önemli fonksiyonu olan maddelere bağlı olarak görev yaparlar.

Element ile ilgili Cümleler

  • Kurşun, sembolü Pb olan kimyasal bir elementtir.
  • Sodyum yer kabuğundaki en bol elementlerden biridir.
  • Biz HTML'nin, temel bir kural olarak, açık ve kapalı etiketlerle işaretlenmiş elementler olduğunu açıkladık.
  • Kimyasal semboller kimyasal elementleri tanımlamak için kullanılır.
  • Bugüne kadar Periyodik elementler tablosunda kaç element vardır?
  • Tantal, sembolü Ta olan kimyasal bir elementtir.
  • Titanyum, sembolü Ti olan kimyasal bir elementtir.

Element kısaca anlamı, tanımı:

Kimyasal : Kimyaya ait, kimya ile ilgili, kimyevi.

Madde : Molekül. Boşlukta yer kaplayan, bir kütlesi olan her türlü varlık, özdek. Para, mal vb. ile ilgili şey. Sözlük ve ansiklopedilerde tanımlanan, anlatılan kelime, ad veya konulardan her biri. Duyularla algılanabilen nesne. Kendi içinde bütünlüğü olan anlatım. Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm. Bir cismi oluşturan öge, öz.

 

Eleme : Elemek işi, eliminasyon. Çeyrek sona katılacak sporcu ve takımları ayırmak için düzenlenen seçme yarışı.

Elem : Acı, üzüntü, dert, keder.

Yöntem : Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika. Bilimde belli bir sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.

Bileşim : Bir maddenin hangi kimyasal türlerden oluştuğunu belirleyen verilerin tamamı. İki veya daha çok öge bir araya gelerek yeni bir öge oluşturma, terkip. Bileşme sonucu oluşan cisim. Bileşme işi.

Aynı : Benzer. Aralarında ayrım olmayan. Eski durumunda kalmış, değişmemiş. Başkası değil, yine o.

Cins : Soy, kök, asıl. Garip, tuhaf. Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan. Tür, çeşit. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu.

Atom : Birkaç türü birleştiğinde çeşitli molekülleri, bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık. Yaprakları üst üste sarılı topak marul. Eski Yunan filozoflarına göre gerçeğin son, artık bölünemez, bozulamaz diye tasarlanan temel ögeleri.

Basit : Kolay. Yapılması veya anlaşılması kolay olan, karışık olmayan, bayağı. Bilgi ve görgüsü sınırlı olan, bayağı, görgüsüz. Süssüz, gösterişsiz. Her zaman rastlanan, özelliği olmayan, olağan.

Farklı : Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, ayrımlı.

Elementel analiz : Maddeyi meydana getiren elementlerin, nitel olarak tayini.

Elementel gaz : Hidrojen, oksijen gibi normal koşullarda gaz halinde bulunan element.

Elementer cisimcik : İnklüzyon cisimciği. Chlamidia’ların hücre dışında bulunan enfeksiyöz formu, temel cisimcik. Elektron yoğun çekirdek materyaliyle birkaç ribozom ve kalın bir duvardan oluşur. Eskiden kan pulcuğu anlamında kullanılan terim.

Elementer partikül, f0, f1 : Mitokondriler hipotonik bir çözeltiye bırakıldıktan sonra fosfotungstik asit ile boyandıklarında, iç zarın matrikse bakan yüzeyinde, zara gömülü bir kaide parçasına bir sapla tutunmuş başlıklar içeren, 10 nm aralıklarla dizilmiş ATPaz aktivitesi gösteren partiküller. F1 partikülü.

Diğer dillerde Element anlamı nedir?

İngilizce'de Element ne demek? : n. main component, something which is a part of a complex whole; substance which cannot be simplified or separated (Chemistry)

n. element, main component, something which is a part of a complex whole; (Chemistry) substance which cannot be simplified or separated

n. element, unit; factor, ingredient

Fransızca'da Element : élément [le]

Almanca'da Element : n. Element

Rusça'da Element : n. элемент (M)