Elementarily türkçesi Elementarily nedir

  • Basit bir şekilde.
  • Basitçe.
  • Basit olarak.
  • Temel olarak.
  • Sade bir şekilde.
  • Başlangıç olarak.
  • Birincil olarak.
  • Karışık olmayacak şekilde.
  • Yalın bir şekilde.

Elementarily ingilizcede ne demek, Elementarily nerede nasıl kullanılır?

Elementariness : Yalınlık. Basitlik. Temel olma durumu. Başlangıç olma. Sadelik.

Elementary : Öğesel. Başlangıç. Asıl. Saf. Temel. İlkel. Kolay. Doğa güçleri ile ilgili. Başlayanlar için. Basit.

Elementary analysis : Elementer analiz. Elamenter analiz. Bir bileşikteki her öğenin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi. Öğesel çözümleme. Element analizi.

Elementary body : Temel cisimcik. İnklüzyon cisimciği. chlamidia’ların hücre dışında bulunan enfeksiyöz formu, temel cisimcik. elektron yoğun çekirdek materyaliyle birkaç ribozom ve kalın bir duvardan oluşur. eskiden kan pulcuğu anlamında kullanılan terim. Elementer cisimcik.

Elementary charge : Elektron, proton ya da pozitronun taşıdığı yük birimi (e). 1e = 1,6x10¯19c. Elemanter yük.

Elementary education program for adults : Yetişkin insanların eğitilmesi için tasarlanmış olan temel eğitim programı. Yetişkinler için temel eğitim programı.

Elementary decency : Edep. Temel davranma biçimleri. Adabımuaşeret. Temel terbiye. Temel anlayışlılık.

Elementary geometry : İlkel geometri.

 

Elementary idea : Temel düşünce. Değişik halkların özdeksel ve tinsel kültür ürünlerinde görülen benzerlikleri, insanlığın ruhsal ve düşünsel yapılarının temeldeki benzerliğine bağlayan görüş. krş. yayılım.

Elementary idae : Temel düşüncesi. Alman budunbilimcisi a. bastian’ın (1826-1905) "insanların asal ruhsal ve düşünsel yapılarının benzer olmaları nedeniyle temelde de benzer biçimde düşündüklerini ileri sürdüğü görüşü, a. bk. halk düşüncesi.

İngilizce Elementarily Türkçe anlamı, Elementarily eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Elementarily ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Sparely : İnce bir şekilde. Seyrek olarak. Tutumlu bir şekilde. Arttırarak. Ekonomik bir şekilde.

Chastely : Dokunulmamış ellenmemiş bir şekilde. Namuslu bir şekilde. Saf şekilde. Bozulmamış olarak. Alçak gönüllü bir şekilde. Erdemli bir şekilde.

Simply : Yanız. Bir şeyin tekliğini vurgulamak için kullanılır. Özentisiz. Açık ve samimi bir şekilde. Öylece. Düpedüz. Kolay bir şekilde. Açıkça. Adeta.

Basically : Esasta. Öncelikli olarak. Kökünden. Esasen. Esasında. Aslında. Temelde. Altta. Aslen.

Preliminarily : Hazırlayıcı bir şekilde. Başlangıçta.

 

Austerely : Hoşgörüsüz olarak. Sert bir biçimde. Sade bir halde. Ağırbaşlı bir şekilde. Haşin bir biçimde. Konforsuzca.

Humbly : Alçakgönüllü bir şekilde. Alçakgönüllülükle. Acizane. Kuzu gibi. Naçizane. Uysal bir şekilde. Tevazu ile. Mütevazıca.

Virginally : Bozulmamış olarak. Namuslu bir şekilde. Bakire benzeri bir şekilde. Mütevazı bir şekilde. Bakire gibi. Yeni bir şekilde. Masum bir şekilde. Taze bir şekilde. Masumca.

Scurrilously : Küfürlü bir şekilde. Ağzı bozukça. Küfür. Açık saçık bir şekilde. Kaba bir şekilde. Küfürbazca. Kabaca. Bayağı bir şekilde. İşlenmemiş bir şekilde.

Simplistically : Aşırı derecede basit bir tarzda.

Elementarily synonyms : constitutively, simplistic, for starters, for openers, unsophisticatedly, husbandly, vulgarly, for a kick off, rurally, unassumingly, firstly, elementally.