Elementariness türkçesi Elementariness nedir

Elementariness ingilizcede ne demek, Elementariness nerede nasıl kullanılır?

Elementarily : Karışık olmayacak şekilde. Yalın bir şekilde. Basit olarak. Başlangıç olarak. Sade bir şekilde. Basitçe. Basit bir şekilde. Birincil olarak. Temel olarak.

İngilizce Elementariness Türkçe anlamı, Elementariness eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Elementariness ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

Chasteness : İffetlilik. Saflık. Namusluluk. Temizlik. İffetli oluş. Sade güzellik. Bozulmamışlık. Bekaret vasfı.

Baldness : Çıplaklık. Aşikarlık. Açıklık. Keleşlik. Dazlaklık. Kellik. Cavlaklık. Çoraklık.

Ruralism : Küçük bir kasabanın özelliği. Karmaşıklıktan uzak olma durumu. Kırsallık. Kırsal yaşamın özelliği.

Smallness : Az miktar. Önemsizlik. Küçüklük. Adilik. Dar görüşlülük. Ufaklık.

Austerity : Katılık. Davranış sertliği. İdare. Haşinlik. Kanaatkarlık. Sertlik. Güçlük. Zorluk. Masraftan kısma.

Vulgarity : Bayağılık. Adilik. Kabalık. Argo. Kaba söz. Görgüsüzlük. Kaba konuşma ya da davranış. Terbiyesizlik. Distile edilmemiş olma durumu.

Exactingness : Hatasızlık. Doğruluk. Zorla olma özelliği. Şiddet. Sertlik. Ciddiyet. Kusursuzluk. Zahmetli olma. İnsafsızlık.

 

Innocency : Temizlik. Naiflik. Masumluk. Günahsızlık. Saflık. Masum olma durumu. Karmaşık olmama durumu. Masumiyet.

Neatness : Tertiplilik. Temizlik. Açıklık. Düzgünlük. Biçimlilik. Zariflik. Düzenlilik.

Elementariness synonyms : simpleness, plainest, lowliness, frugality, simplicity, severeness, primitiveness, homelier, austerities, homely, homeliness, scurrilousness, unsophistication, plainness, homeliest, literalness, naivete, nakedness, vulgarities, plain, simplicities, frugalities.

Elementariness ingilizce tanımı, definition of Elementariness

Elementariness kelimesinin İngilizce - İngilizce çevirisi (English to English) : The state of being elementary. Uncompounded state. Original simplicity.