Elit nedir, Elit ne demek

Elit; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Seçkin

Elit hakkında bilgiler

Elit, siyaset ve sosyoloji kuramlarında, fazlasıyla büyük miktarda sermayeyi veya iktidarı elinde tutan küçük bir insan grubudur.

Elit ile ilgili Cümleler

  • Elitist misin?
  • Tom, çok elit bir üniversiteden mezun oldu.
  • Çok elit lokantada balığı elimle yedim fark ettin mi?

Elit tanımı, anlamı:

Elitlik : Elit olma durumu.

Seçkin : Bir toplumda saygın ve etkin mevkilerde bulunan ve toplumun eğitim, ekonomi, siyaset, askeriye, din, sanat vb. alanlarıyla ilgili etkinliklerin denetimini elinde tutan (kişi veya grup), elit. Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, üstün, mümtaz, güzide, mutena.

Siyaset : Politika. Devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış.

Sosyoloji : Toplum bilimi.

Kuram : Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori. Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi. Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü.

Büyük : Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş. Niceliği çok olan. Üstün niteliği olan. Makam, rütbe, derece bakımından daha üst olan kimse. Önemli. Büyük abdest. Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram). Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı.

 

Miktar : Bir şeyin ölçülebilen, sayılabilen veya azalıp çoğalabilen durumu, nicelik. Ölçü.

Sermaye : Genelev kadını. Varlık, servet. Konu. Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital, meta, resülmal.

Elitaş : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; Eli taş gibi ağır ve güçlü olan kimse.

Elite : Bizlengiç de denilen bir çiçek.

Elitez : 3. Bir erkek ismi olarak anlamı; İşlerini acele ile yapan kimse.

Elitmek : El sallamak, çağırmak, işaret etmek.

Elitra : [Bakınız: kın kanat] Kın kanat. (Yun. elytron=kalkan) Kınkanatlı böceklerde ön kanatların değişmesiyle meydana gelmiş olan kın biçimindeki örtü.

Diğer dillerde Elit anlamı nedir?

İngilizce'de Elit ne demek? : [élire] v. elect, choose; vote in, poll

adj. choice

Almanca'da Elit : n. Elite

Rusça'da Elit : n. элита (F)

adj. элитарный, избранный, лучший