Elite nedir, Elite ne demek

Yerel Türkçe'deki anlamı:

Bizlengiç de denilen bir çiçek.

Elite tanımı, anlamı

Elit : Seçkin

Elitez : İşlerini acele ile yapan kimse.

Bizlengiç : Ucu çivili değnek.

Çiçek : Bir bitkinin, üreme organlarını taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü. Çiçek açan kır veya bahçe bitkisi. İrinli kabarcıklar dökerek yüzde izler bırakan ateşli, ağır ve bulaşıcı bir hastalık. Davranışları hafif, toplum kurallarına uymayan kimse. Süblimleşme veya çiçeksime yoluyla elde edilen toz.

Deni : Alçak, kötü, kişiliksiz (kimse).

Bir : Sayıların ilki. Tek. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek. Eş, aynı, bir boyda. Bu sayıyı gösteren 1 ve I rakamlarının adı. Bir kez. Değer, önem bakımlarından birbirinden farksız, birbirine eşit, birbirine benzer. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı). Beraber. Aynı, benzer. Bu sayı kadar olan. Ancak, yalnız. Sadece.

De : Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu.

Diğer dillerde Elişi anlamı nedir?

İngilizce'de Elişi ne demek ? : handicraft, artifact