Elverişli nedir, Elverişli ne demek

Elverişli; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır.

  • Uygun, müsait.
  • İşe yarayan, ergonomik

"Elverişli" ile ilgili cümleler

  • "Halim'e, içinde bulunduğu zor ve ezici durumdan kurtulmak için bundan daha elverişli bir fırsat çıkmazdı." - A. İlhan

Elverişli tanımı, anlamı:

Elverişlilik : Elverişli olma durumu.

Uygun : Elverişli, yarar, müsait, muvafık. Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip. Orantılı, oranlı.

Müsait : tkz.. Uygun, elverişli.

Ergonomik : Elverişli. Kullanışlı.

Elverişli stok : Ticari olarak satış sınırları içinde veya kanunların izin verdiği asgari ölçülerden büyük olan balıkların, stoktaki sayıları ve ağırlığı, sabit stok.

Elverişli ile ilgili Cümleler

  • Onun fikri elverişli değildi.
  • Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır.
  • Bu yer yüzmek için elverişli.
  • İstasyona çok yakın yaşamak elverişlidir.
  • Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.
  • Parti başka insanlarla arkadaş olmak için elverişli bir yerdir.
  • Şehir hayatının elverişli yönlerini vurguladı.
 

Diğer dillerde Elverişli anlamı nedir?

İngilizce'de Elverişli ne demek? : adj. suitable, convenient, sufficient, favourable [Brit.], practicable, opportune, adequate, auspicious, practical, propitious, prosperous, streamlined, susceptible

Fransızca'da Elverişli : propice, opportun/e, apte, avantageux/euse, beau/belle, commode, favorable, florissant/e, honnête, idoine, joli/e, propre, raisonnable, rémunérateur/trice, sortable, susceptible

Almanca'da Elverişli : adj. geeignet, opportun, tauglich

Rusça'da Elverişli : adj. подходящий, пригодный, удобный, благоприятный, выигрышный

adv. благоприятно