Elzem nedir, Elzem ne demek

Elzem; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni arapça dilinden gelmektedir.

  • Çok gerekli, vazgeçilmez

"Elzem" ile ilgili cümle örnekleri

  • "Hükmün muteber olması için ittifakla alınması elzemdir." - T. Buğra

Elzem tanımı, anlamı:

Gerek : İcap. Gerçekleşmesi zorunlu olarak beklenen, lazım.

Çok : Aşırı bir biçimde. Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı.

Gerekli : Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip, mukteza, zaruri.

Elzem ile ilgili Cümleler

  • Gıda yaşam için elzemdir.
  • Tom'un bu meseleye el atması elzemdir.
  • Su yaşam için elzemdir.

Diğer dillerde Elzem anlamı nedir?

İngilizce'de Elzem ne demek? : adj. indispensable, absolutely necessary, essential, vital, cannot be done without

Almanca'da Elzem : unentbehrlich, unumgänglich

Rusça'da Elzem : adj. необходимый, неотложный, должный