Emanating türkçesi Emanating nedir

Emanating ingilizcede ne demek, Emanating nerede nasıl kullanılır?

Emanation : Fışkırma. Çıkma. Ortaya çıkma. Radyoaktif maddelerin ışın yayımı. Yayılma. Sızıntı. Emanasyon. Çıkan şey. Dışarı akma.

Emanation deposits : Yer yüzeyinde magma gazlarından türemiş maden. Yeryuvarı yüzeyinde magma gazlarından çökelen cevher. Üfürük maden yatağı.

Emanations : Fışkırma. Radyoaktif gaz. Derin mineral yataklarını kapsayabilen ve magma sıvılarının saçtığı gaz ürünleri. Ortaya çıkma. Çıkan şey. Sızıntı. Gaz yayılması.

Emanative : Akıcı. Emanasyon ile ilgili. Fışkırıcı. Sızıcı. Yayılıcı. Ortaya çıkmayla ilgili.

Compromising emanations : Gizliliği bozan elektromanyetik yayılım.

Filemanager : Dosya yöneticisi.

Emanate : Fışkırmak. Sızmak. Zuhur olmak. Yayılmak. Akmak. Sadır olmak. Çıkmak. Oluşmak. Ortaya çıkmak. Doğmak.

Emanated : Sızmak. Yayılmak. Yayılmış. Doğmuş. Çıkmış. Sızmış. Doğmak. Akmış. Çıkmak. Fışkırmış.

Emanator : Yayıcı. Sızdırıcı.

Emanators : Yayıcı. Sızdırıcı.

İngilizce Emanating Türkçe anlamı, Emanating eş anlamlısı

Sözcükler, direkt olarak Emanating ile ilgili eş anlamlı kelimeler olmayabilir. Kelime anlamı benzer olan sözcükler olabilirler.

 

Arborize : Dallanmak. Ağaca benzemek. Ağaç gibi dal şeklinde yayılmak. Dal budak salmak. Ağaç gibi dal şeklinde yayılmak (ayrıca arborise).

All pervading : Tamamen istila etme. İçine işleyen. Tamamen yayılmak. Kaplamak.

Goshawks : Çakırdoğan. Çakır. Atmaca. Gök doğan. Çakırkuşu. Büyük atmaca. Şahin. Bayağı doğan.

Arose : Kalkmak. Meydana gelmek. Kaynaklanmak. Husule gelmek. Zuhur etmek. Ortaya çıkmak. Oluşmak. Yükselmek. Ayağa kalkmak.

Arborise : Ağaç gibi dal şeklinde yayılmak. Ağaç gibi dal şeklinde yayılmak (ayrıca arborize). Ağaca benzemek. Dal budak salmak. Dallanmak.

Ascending : Yukarı çıkan. Yukarı çıkma. Artan sırada. Asendan. Artan. Yükselen.

Arise from : -den kalkmak. Kaynaklanmak. İleri gelmek. -den meydana gelmek. -den doğmak. Meydana gelmek. Neşet etmek. Kalkmak. -den çıkmak.

Began : Koyulmak. Başlatmak. Girişmek. Başlamak. Önayak olmak. Meydana gelmek.

Born : Kökenden. Vuku bulmak. Doğma. Doğmuş. Tevellütlü. Doğum. Mütevellit. Doğuştan.

Emanating synonyms : become suffused, arrives, ascended, ascend, fluxing, emanated, creep, emanates, climbed, come into the world, runnier, arborized, circulate, effuse, flowing, onrushing, permeating, arising, arborizing, breaking out, exuded, begun, emergent, break through, subtrahend, circulated, climbs, escapers, effuses, spreading, lanner, streaming, branch out.