Embesil nedir, Embesil ne demek

Embesil; Dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. kökeni fransızca dilinden gelmektedir.

  • Budala, aptal, ahmak

Embesil hakkında bilgiler

Zekâ geriliği veya mental retardasyon, AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities)'nin 2002 Haziran tarihli son yönergesinde "Bireyin zihinsel işlevlerinde ve kavramsal, sosyal, pratik uyumsal becerilerinde kendini gösteren uyumsal davranışlardan en az ikisinde, 18 yaşından önce ortaya çıkan anlamlı derecedeki yetersizlik/sınırlılık" olarak tanımlanmıştır.

20. yüzyılın ilk yarısında yetersizliğin derecesine göre idiot, embesil ve moron şeklinde sınıflandırılmış olsa da, bu kelimelerin halk arasında kötü biçimde kullanılması ve bu durumun devam etmesine olanak vermemek için günümüzde tıbbi, psikolojik ya da eğitsel bakış açılarının her birinin kendine göre işlevsel olacak biçimde sınıflandırma yaklaşımları söz konusudur.

Embesil ile ilgili Cümleler

  • Ali kendinin incinmesine izin verecek kadar embesil değil.
  • İnsan embesil olmaya maruz kalan tek hayvandır.
  • Ali bir embesildi.
  • Ali bir embesil.
  • Ali da ne kadar embesilmiş değil mi?

Embesil kısaca anlamı, tanımı:

Budala : Bir şeye aşırı düşkün. Zekâca geri olan (kimse), alık. Ahmak, bön.

 

Aptal : Küçümseme ve azarlama bildiren bir seslenme sözü. Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, ahmak, alık salık.

Ahmak : Aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, aptal.

Gerili : Gerilmiş olan.

Deve : Geviş getiren memelilerden, boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü olan, yük taşımakta kullanılan hayvan (Camelus).

Haziran : Yılın altıncı ayı.

Tarihli : Herhangi bir tarihi taşıyan, günlü.

Diğer dillerde Embesil anlamı nedir?

İngilizce'de Embesil ne demek? : n. imbecile